ČLÁNOK
Allianz oficiálne prejavil záujem o Slovenskú poisťovňu
24. júla 2001

Poisťovňa Allianz oficiálne potvrdila záujem o privatizáciu 67 % akcií Slovenskej poisťovne (SP), ktoré v súčasnosti vlastní štát. Pre agentúru SITA to uviedol predseda predstavenstva Allianz Manuel Bauer. Na rozdiel od niektorých ostatných uchádzačov o SP plánuje Allianz podľa jeho slov viesť spoločnosť decentrálne a so sídlom na Slovensku.

Cena Slovenskej poisťovne bude podľa Bauera do značnej miery ovplyvnená prijatím zákona o zmluvnom poistení motorových vozidiel, ako aj stavom technických rezerv SP. Najväčšiu hodnotu SP však podľa predsedu predstavenstva predstavujú jej klienti, ktorých počet presahuje viac ako 2 milióny.

„Po úspechu v privatizácii Slovenskej poisťovne určite zachováme jej obchodné meno. Dokážem si predstaviť, že by sa mohlo meno Allianz integrovať do obchodného mena SP. Jednou z možností je napríklad Slovenská poisťovňa, člen skupiny Allianz,“ uviedol Bauer.

Záujem Allianz-u o privatizáciu SP podľa nehovyplýva zo stratégie celej skupiny Allianz, ktorej cieľom je dostať sa na každom z lokálnych trhov medzi prvých päť najväčších poisťovacích spoločností. Dôvodom účasti na privatizácii Slovenskej poisťovne je podľa Bauera optimalizácia nákladov spoločnosti, ktorú je možné dosiahnuť až pri dosiahnutí väčšej pozície na trhu.

Prínosom pre klientov SP by malo byť získanie služieb na medzinárodnej úrovni. Po vstupe možno podľa slov Bauera rátať s rýchlou integráciou poisťovne do koncernu, ako aj so zavedením nových produktov a rýchlym prenosom know-how od materskej spoločnosti. Jednoznačným prínosom by preto mala byť rýchlejšia likvidácia poistných udalostí. V súčasnosti dokáže Allianz podľa Bauera v niektorých prípadoch vybaviť poistnú udalosť už do 48 hodín. Zámerom Allianz-u v SP je orientovať sa aj na „core biznis“, ktorým je v prvom rade poisťovníctvo. Z toho dôvodu sa Allianz bude snažiť zbaviť všetkých kapitálových účastí, ktoré s ním priamo nesúvisia.

Allianz vo svojich zámeroch na Slovensku v budúcnosti neráta so zaisťovacími aktivitami či už zo Slovenskou posťovňou alebo bez nej. „Pri investovaní do hnotných rezerv budeme investovať do štátnych dlhopisov, dlhopisov renomovaných spoločností a do akcií bonitných spoločností pokiaľ je rozvinutý kapitálový trh. V súčasnosti vzhľadom na kurzové riziko by nemalo veľký význam investovať prostriedky v zahraničí,“ uviedol Bauer.

Allianz podľa predsedu predstavenstva nevstupuje do partnerstiev, kde by nemal väčšinu. Možno tiež očakávať, že po úspešnej kúpe štátneho podielu v SP ponúkne za rovnakých podmienok odkúpenie akcií aj menšinovím akcionárom. Počas doterajšej existencie v SR Allianz všetky zisky reinvestoval do rozvoja spoločnosti. Podobnú stratégiu možno v určitom období očakávať aj pri získaní podielu v SP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS