ČLÁNOK
Allianz nechce mať na Slovensku duálnu stratégiu
4. februára 2002

Minister financií SR František Hajnovič a viceprezident poisťovne Allianz AG Klaus Junker 1. februára 2002 v Bratislave podpísali Zmluvu o kúpe akcií Slovenskej poisťovne, a.s.

„Predajom Slovenskej poisťovne vrcholí záverečná fáza reštrukturalizácie finančného sektora Slovenska.“ povedal po podpise minister financií SR František Hajnovič. „Nemecká poisťovňa Allianz získala spoločnosť, ktorá si stále udržiava dominantné postavenie na našom poistnom trhu. K 31. 12. 2001 podiel Slovenskej poisťovne, a.s. na trhu predstavoval 46,19 percenta.

Vstupom silného zahraničného investora Slovenská poisťovňa, a.s. úspešne ukončila svoju reštrukturalizáciu. Európska poistná jednotka – spoločnosť Allianz je zárukou, že Slovenská poisťovňa získa cenné know-how, zvýši svoju efektívnosť a ziskovosť. Predpokladá sa, že pokračujúca globalizácia prinesie nové výzvy pre integráciu prostredníctvom aj SP a.s.. Hodnotím to ako dôležitý prípravný krok na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie“ povedal ďalej minister.

Na otázku Finančných novín o tom aké budú stratégie Slovenskej poisťovne a Allianz poisťovne, a.s. Bratislava a v akej forme prebehne fúzia Klaus Junker povedal, že Allianz nebude na trhu používať duálnu stratégiu. V Maďarsku Allianz kúpil poisťovńu s dominantným podielom na trhu a až po desiatich rokoch došlo k zmene jej obchodného mena na Allianz Hungária.

„Ak sa niečo stane, tak to bude rozhodnutie odborníkov, ale nie rozhodnutie niekoho zvonku,“ povedal v tejto súvislosti Junker.

Allianz má podiel na trhoch takzvanej novej Európy 8% a jeho cieľom je dosiahnuť 15%. Podobne ako na iných trhoch, Allianz ponechá Slovenskej poisťovni jej pôvodný názov. Allianz disponuje bohatými skúsenosťami z trhov v strednej a východnej Európe a v súčasnosti je najväčším zahraničným poisťovateľom v tomto regióne. Spoločnosť sa úspešne podieľala na privatizácií niekoľkých štátnych poisťovní v okolitých krajinách.

Vláda SR na základe uznesenia č. 65 zo dňa 23. januára 2002 vydala rozhodnutie o privatizácii majetkovej účasti štátu v podiele 48,43% a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR v podiele 18,36 % na podnikaní spoločnosti Slovenská poisťovňa, a.s. predajom nemeckej poisťovni Allianz AG. Nemecká poisťovňa Allianz AG tak od štátu a Fondu národného majetku SR nadobudla celkovo 66,79%-ný podiel na základnom imaní Slovenskej poisťovne, a.s.

Tender na predaj majoritného podielu v SP bol vyhlásený v júni 2001. Svoj záujem o najväčšiu slovenskú poisťovňu prejavilo prevzatím informačného memoranda poisťovne 22 záujemcov. Na užší zoznam uchádzačov sa dostali Allianz, Aegon, Eureko a La Fondiaria. Poslední dvaja menovaní sa po vykonaní due diligence rozhodli v tendri nepokračovať a svoje záväzné ponuky nepredložili.

Vláda SR na zasadnutí 23.1. schválila predaj 66,79% štátneho podielu v a.s. Slovenská poisťovňa (SP) Bratislava do rúk nemeckej poisťovacej jednotky Allianz AG. Cena podielu bola dohodnutá na 144 mil. 925.000 eur.

Ďalší takmer štvrtinový balík akcií SP vlastní investičná skupina Penta Group, ktorá po dohode s predstaviteľmi štátu odpredá novému majiteľovi svoj podiel za rovnakých podmienok ako štát. V rukách Allianzu sa tak ocitne viac ako 90% akcií SP. Podľa podmienok zmluvy má celá SP hodnotu zhruba 217 mil. EUR, čiže viac ako 9,1 mld Sk. Predstavuje to 2,2-násobok jej základného imania.

Nemecká poisťovňa Allianz AG uhradí prvých 30 % z kúpnej ceny do troch dní. Na viazaný účet tak prevedie necelých 43,478 mil. EUR, čo v súčasnosti predstavuje 1,839 mld. Sk. Zvyšných 70 % zaplatí po predložení všetkých dokumentov o splnení podmienok stanovených v zmluve. Informoval o tom generálny riaditeľ Sekcie finančného trhu Ministerstva financií SR (MF) František Palko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS