ČLÁNOK




Allianz by mohla získať menší podiel v českej Komerční banke
3. apríla 2001

Nemecká poisťovňa Allianz by mohla získať menší podiel v českej Komerční banke (KB) v prípade, že talianske Unicredito vyhrá v súčasnom privatizačnom tendri. Uvádza sa to v pondelkovom vydaní ekonomického denníka Hospodářske Noviny. Šéf divízie zahraničných bánk v rámci Unicredito Roberto Nicastro dodal, že pod vedením talianskej banky by mohla KB dosiahnuť v priebehu troch rokov 20-percentnú návratnosť akciového kapitálu, teda približne rovnakú úroveň, ktorú by mala do roku 2002 dosiahnuť poľská banka Pekao. Talianska skupina získala Pekao v roku 1999. „Allianz sa javí ako prirodzený partner, s ktorým by sme o takýchto možnostiach hovorili,“ dodal Nicastro. „Komerční dostane príležitosť uskutočňovať viac poistných transakcií so spoločnosťou Allianz,“ uviedol.

Unicredito je jedným zo záujemcov o získanie 60-percentného podielu v KB určeného na privatizácii v závere prvého polroka. Okrem spoločnosti Unicredito uskutočňujú hĺbkovú kontrolu tzv. due dilligence v tejto tretej najväčšej českej banke aj Societe Generale, Credit Agricole a HypoVereinsbank. „Plánujeme sa s klientmi Komerční banky, ktorých tvoria retailoví klienti a malé a stredné podniky, zamerať na tri trhové segmenty,“ dodal Nicastro. „Keď sme vstúpili do poľskej banky Pekao, jej návratnosť akciového kapitálu dosahovala štyri percentá. Na konci minulého roka to bolo viac ako 15 % a v budúcom roku sa domnievame, že to bude viac ako 20 %. V prípade Komerční banky by bolo možné takýto stav dosiahnuť do troch rokov,“ skonštatoval.

KB dosiahla v minulom roku čistý zisk 19 mil. CZK. Podľa Nicastra skompletizuje banka stredoeurópske portfólio a bude disponovať rovnakými právomocami a zodpovednosťou ako iné banky v skupine. Unicredito je jednou z vedúcich bankových skupín v strednej a východnej Európe. Okrem Pekao vlastní skupina aj slovenskú Poľnobanku, bulharskú Bulbank a spolu s poisťovňou Allianz spravuje podiel v chorvátskej Zagrebackej Banke. KB by mala do portfólia pridať svojich 1,25 milióna klientov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS