ČLÁNOK
Allianz AG vlastní už aj akcie SP z portfólia Penta Group
29. júla 2002

Penta Investments, Ltd. previedla v stredu v Stredisku cenných papierov (SCP) prvú neobchodovateľnú časť akcií Slovenskej poisťovne, a.s. (SP), na Allianz AG. Príkaz na prevod druhej tranže, ktorá predstavovala obchodovateľné akcie, zadala na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) v piatok. Agentúru SITA o tom informovala PR manažérka skupiny Penta pre Slovensko Andrea Straková. Penta vlastnila celkovo 24,27-percentný balík akcií SP a predala ho za rovnakých podmienok, za akých sa prevádzal štátny podiel. Allianz AG sa tak po vysporiadaní obchodu stáva viac ako 91-percentným akcionárom najväčšieho slovenského poistného domu.

Štátny 66,79-percentný balík akcií SP získal Allianz AG do svojho portfólia v pondelok 22. júla. Súčasne sa uvoľnilo prvých 80 % predbežnej kúpnej ceny, čo predstavuje 115,94 mil. eur, resp. 5,184 mld. Sk. Zvyšných 20 % zostane naďalej viazaných na účte na krytie rozdielov oproti konečnej sume za štátny podiel. Jeho konečná cena sa stanoví na základe výsledkov auditu hospodárenia poisťovne za rok 2001. Audit minuloročného hospodárenia sa už skončil a v súčasnosti ho obe zainteresované strany analyzujú. Predbežná cena za štátny podiel je 144,925 mil. eur.

Allianz a SP by sa mali po postupnej integrácii úplne zlúčiť. Fúziu oboch spoločností schválil aj Úrad pre finančný trh. S nástupom nového akcionára zaznamenala SP viaceré personálne zmeny. Akcionári zvolili novú dozornú radu. Jej novými členmi sa stali Werner Zedelius, Klaus Junker, Manuel Bauer a Torsten Leue a v auguste ju doplnia ďalší dvaja zástupcovia zamestnancov SP. Po ukončení privatizácie odstúpil zo svojho postu aj prezident Rudolf Janáč a stal sa poradcom pre otázky integračného procesu. Nový prezident by mal byť vymenovaný v krátkom čase.

Tender na predaj 66,79 % akcií v SP vyhlásili vlani v júni a Allianz AG sa stal jeho víťazom v polovici decembra minulého roku. Kúpnopredajná zmluva bola podpísaná 1. februára. Protimonopolný úrad SR odsúhlasil túto kúpu s podmienkami 28. júna a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. júla. Stanovené podmienky napríklad obmedzujú výdavky Allianzu a SP na reklamu v určitých segmentoch, stanovujú povinnosť odpredaja niektorých častí poistného kmeňa a vybraných majetkových účastí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS