ČLÁNOK
All Finance Services chce zastupovať aj klientov BDV
27. marca 2002

Spoločnosť All Finance Services bude pri vymáhaní vkladov klientov B.M.G. Invest a Horizont Slovakia zastupovať aj podielnikov družstva Bonifikačný Drukos Výnos (BDV). Pre zastupovanie vymáhania pohľadávok touto spoločnosťou sa doteraz rozhodlo 8 320 klientov BMG a Horizontu, ktorí do týchto subjektov vložili zhruba 727 mil. Sk. Informovali o tom predstavitelia spoločnosti All Finance Services.

Pobočky BMG Investu a Horizontu sú zatvorené od 4. februára. BMG Invest je dcérskou spoločnosťou Horizontu. Obe spoločnosti sú navrhnuté do konkurzu. Predbežných správcov konkurznej podstaty spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia vymenoval Krajský súd v Košiciach v pondelok 11. marca. BMG Invest a Horizont Slovakia získali od svojich klientov za necelých päť rokov takmer 16,8 mld. Sk. Traja konatelia spoločností sú obvinení z trestných činov podvodu, porušovania záväzných pravidiel v hospodárskom styku a neoprávneného podnikania. Dvojicu z troch konateľov spoločností – Vladimíra Fruniho a Mariána Šebeščáka zadržala na základe medzinárodného zatykača polícia v Chorvátsku.

BDV družstvo pozastavilo vyplácanie vkladov klientov 25. februára. Od minulého týždňa údajne nemôže na základe rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici nakladať so svojím majetkom. Súd pristúpil k takémuto opatreniu na základe žalôb o náhradu škody, ktoré na družstvo a jeho materskú spoločnosť Drukos podali dve fyzické osoby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS