ČLÁNOK
Alkermes, Inc. (ALKS)
16. novembra 2001

Spoločnosť Alkermes, Inc. má vzhľadom na svoje produktové portfólio špecifické postavenie v sektore biotechnológií. Nezaoberá sa totiž primárne vývojom liekov, najrôznejších vakcín a obdobných terapeutík, ale predmetom jej záujmu je hľadanie spôsobov, ako čo najefektívnejšie a pre užívateľa čo najprijateľnejšie dostať tieto látky do ľudského organizmu a tam zabezpečiť bezproblémové dosiahnutie ich liečivého účinku. Spoločnosť má v súčasnosti patentovaných viacero distribučných systémov, z ktorých zatiaľ najväčší úspech získali dva – ProLease a Medisorb, injekčné technológie umožňujúce kontrolované uvoľňovanie lieku (účinnej látky) v tele a dovoľujúce časovo dlhšie intervaly medzi jednotlivými dávkami v porovnaní s tradičnými injekčnými skladačkami. Jedná sa o dva patentované výrobné procesy, ktoré poisťujú stabilitu molekúl počas výroby a skladovania. Prolease proces je špeciálne vyvinutý pre komplexné a krehké bioaktívne molekuly. Princípom oboch technológií je zakomponovanie želatelnej bioaktívnej molekuly do bežného, biodegradovateľného polyméru. Kombináciou lieku, polyméru a rozpúšťadla sa formujú mikročastice. Tie sa po odstránení rozpúšťadla zozbierajú, vysušia a prefiltrujú. Výsledkom je suchý prášok. Pred použitím sa mikročastice, vo forme prášku, rozpustia a do organizmu uvedú podkožnou alebo vnútrosvalovou injekciou.

Portfólio produktov dopĺňajú ešte ďalšie dve technológie. Prvou z nich je AIR – systém umožňujúci účinne dopraviť liek hlboko do pľúc. Kľúčom tejto technológie je formovanie malých častíc s geometrickým priemerom 5-30 mm a aerodynamickým priemerom 1-5 mm. Tieto častice sa do pľúc dopravujú malým, jednoduchým inhalátorom. Naviac, častice môžu byť dávkované do organizmu vo väčších množstvách, čo ponúka možnosť postupného uvoľňovania. Druhou technológiou je nový, patentovaný distribučný systém, Dose Sipping Technology (DST), vyvinutý pre jednoduché užitie orálnych medikamentov. DTS zabezpečuje pohodlnné, účinné a jednoduché užitie liekov pre tých, ktorým je nepohodlnné alebo nepraktické prehĺtanie liekov alebo kapsúl. Tento systém je ideálny hlavne pre detských pacientov.

Je zrejmé, že spoločnosť je odkázaná na spoluprácu s inými, predovšetkým farmaceutickými korporáciami. V súčasnosti má nadviazané úzke kontakty s firmami Genentech, Janssen, Serono, Amylin, Eli Lilly, ALZA Corp., MedImmune a Glaxo Wellcome.

Z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov bol pre spoločnosť Alkermes fiškálny rok 2001, ktorý sa skončil 31. 3. 2001, rozhodujúcim. Po pomerne výraznom poklese celkových výnosov v roku 2000 o 32,5% tieto v nasledujúcom rapídne vzrástli až o 143% z 22,9 mil. USD na 56 mil. USD. Tento trend sa však spoločnosti nepodarilo udržať, keďže v nasledujúcom kvartáli celkové výnosy poklesli o 46% na 15,5 mil. USD. Úplne iná bola situácia v oblasti čistej straty, ktorá vo fiškálnom roku 2000 kulminovala na úrovni 68 mil. USD. V nasledujúcom období sa znížila na 16,9 mil. USD. K opätovnému zhoršeniu došlo v nasledujúcich šiestich mesiacoch (do konca septembra 2001), keď čistá strata dosiahla 21 mil. USD (v rovnakom období minulého roka to bolo len 2,3 mil. USD). Netypický bol vývoj celkových aktív, ktoré napriek rastúcemu trendu v odvetví poklesli o 5,5% na 391,3 mil. USD. Výdavky na výskum a vývoj vzrástli z 54,5 mil. USD na 68,8 mil. USD.

Septembrové udalosti v USA spôsobili prepad ceny akcií na 17,39 USD. Momentálne sa pohybuje na úrovni 25,40 USD s tendenciou rastu. Trhová kapitalizácia tesne prekračuje hranicu 1,6 mld. USD. K 6. júnu 2001 spoločnosť zamestnávala 415 pracovníkov. Za posledných päť rokov firma dosiahla 25,8%-ný priemerný ročný rast.

Autori sú analytikmi spoločnosti P67 value, s.r.o., Bratislava, ktorá patrí do skupiny Penta Group.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS