ČLÁNOK
Akvizíciu Komunálnej poisťovne prešetria aj rakúske úrady
7. júna 2001

Rakúska poisťovňa Wiener Städtische Allgemeine Versicherung v stredu nahlásila rakúskemu protimonopolnému úradu nepriamu akvizíciu 90-percentného balíka akcií slovenskej Komunálnej poisťovne, a.s. Wiener Städtische kúpila Komunálnu poisťovňu prostredníctvom svojej dcérskej poisťovne Kooperatíva. Koncentráciu už prešetruje aj Protimonopolný úrad SR a slovenský Úrad pre finančný trh.

Komunálna poisťovňa je aktívna v oblasti životného aj neživotného poistenia. Základný kapitál poisťovne predstavuje 136 mil. Sk. Poisťovňa dosiahla počas prvého štvrťroka predpísané poistné v objeme 80,5 mil. Sk, z toho predpis v neživotnom poistení predstavoval 60,1 mil. Sk. V minulom roku predstavoval predpis poistného 264,6 mil. Sk pri medziročnom raste takmer o 17 %.

Zvyšné akcie Komunálnej poisťovne kontroluje Prvá komunálna banka a mestá Banská Bystrica a Brezno. Predávajúcim majoritného balíka je spoločnosť Kofis Leasing.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS