ČLÁNOK
Akútny nedostatok financií rieši MF SR pôžičkami
1. októbra 1998

Fiskálna politika Slovenska sa totiž bude musieť orientovať smerom k čo najnižšiemu deficitu verejných financií, analytici však väčšinou nevedia povedať, v ktorých oblastiach treba začať šetriť. „Všetci vedia, že Ministerstvo financií má nedostatok zdrojov. Vyjadrenia S. Kozlíka o tom, že štát mal v pondelok na účte 2 mld. Sk bankárov pobavili. Tí totiž vedia, že štát si minulý týždeň vo štvrtok požičal za takmer 30 % prostredníctvom štátnych dlhopisov 2,6 mld. Sk. Je obdivuhodné, že tie peniaze dokázali tak dlho udržať,“ sarkasticky poznamenal jeden z dílerov, ktorý si však neželal byť menovaný. Ako dodal o stave na účtu štátu svedčí aj to, že v utorok si Ministerstvo financií zobralo trojdňovú pôžičku od NBS v objeme 3 mld. Sk. „Ak by rátali, že tie dve miliardy im vydržia na účte viac ako dva dni, nebrali by peniaze od NBS a neplatili zbytočne úroky,“ vysvetlil. Ministerstvo podľa neho potrebuje hotovosť od NBS, aby mohlo splatiť minulý rok emitované štátne dlhopisy. „Oficiálne sú dlhopisy splatné až v piatok, ale ministerstvo pošle tieto peniaze buď dnes alebo najneskôr vo štvrtok. Keďže ďalšia 30-percentná pôžička mu dôjde na účet až v piatok, vykrýva si časový posun medzi splatením a príchodom nových peňazí z dlhopisov 3-dňovou pôžičkou od NBS,“ dodal díler, ktorý si neželá byť menovaný. Podľa ekonóma Prognostického ústavu SAV J. Renčka by si slovenská ekonomika vyžadovala väčší rad opatrení, pričom jedným z jeho pilierov by mala byť aj revízia verejných výdavkov. Podľa neho totiž musí dôjsť urýchlene k harmonizácii rozpočtovej a menovej politiky štátu, čo sa dá iba zlepšením situácie vo verejných financiách. Zosúladenie menovej a rozpočtovej politiky by malo priniesť pokles tlaku na medzibankový trh a tým aj pokles úrokových sadzieb. V prípade nižších sadzieb je možné pristúpi k reštrukturalizácii krátkodobých a strednodobých úverov, ktorá je nevyhnutná tak v podnikoch, ako aj v prípade štátnych financií. Podľa analytika jednej zo zahraničných bánk existuje reálny priestor na výraznejšie zníženie verejných výdavkov iba v infraštruktúrnych projektoch ako sú diaľnice. „Projekty, ktoré začala súčasná vláda sú veľmi užitočné, na druhej strane však dosť vyčerpali slovenskú ekonomiku,“ povedal. Tohtoročný štátny rozpočet bol podľa jeho slov od začiatku pripravenú vo veľmi reštriktívnej podobe a preto sa tam so škrtením výdavkov nedá požičiavať. „Skôr je možné, že peniaze ktoré išli do infraštruktúry bude treba použiť na sanáciu školstva, zdravotníctva a iných problémových oblastí,“ povedal. Podľa tohto analytika by bolo namieste riešiť skôr situáciu v príjmoch štátneho rozpočtu, pretože stále pretrváva stav, kedy fyzické osoby platia viac daní ako právnické. „Bude nevyhnutné zvýšiť transparentnosť výberu daní, aby právnické osoby vôbec platili dane,“ dodal analytik, ktorý si neželal byť menovaný. Zvýšenie transparentnosti môže spôsobiť, že firma bude mať záujem, aby sa verejne vedelo, že si vzorne platí dane, pretože teraz tu nič také neplatí. Na potrebu zmien v systéme výberu daní poukazuje aj prezident Centra pre hospodársky rozvoj Eugen Jurzyca. „Popretŕhaním politicko-ekonomických väzieb by malo dôjsť k zlepšeniu celkovej daňovej a platobnej disciplíny, čo bude mať priaznivý efekt v príjmovej časti rozpočtu,“ povedal. Ako však dodáva, vyrovnaný rozpočet bude v najbližšej dobe takmer nemožný, čo bude mať priamy dopad na občanov SR. “ Ekonómovia budú jednoducho musieť pri projektovaní budúcoročného rozpočtu prižmúriť obe oči nad pokračujúcim rozpočtovým schodkom,“ poznamenal E. Jurzyca. O zlom stave verejných financií môže svedčiť aj reakcia analytika jednej z väčších slovenských komerčných bánk. Ten na otázku kde vidí priestor na zlepšenie situácie v štátnom rozpočte odpovedal: „Ako prvý krok by som prehodnotil pracovné zmluvy ľuďom, ktorý majú na ministerstve financií na starosti cash-manažment. Ich stratégia bola od začiatku odsúdená na neúspech. Ešte v auguste neboli ochotní platiť úroky vyššie ako 17 či 18 % a teraz si musia požičiavať za 30 %. Súčasné problémy sa dali dávno predpokladať a oni sa na ne vôbec nepripravili,“ povedal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS