ČLÁNOK


,

Aktuálny vývoj cien energií na Slovensku
27. februára 2009

Sektor energetiky nielenže produkuje okolo 10 % pridanej hodnoty v krajinách eurozóny, ale jeho výstup predstavuje neodmysliteľnú medzispotrebu pre ďalšie sektory. Rastúca miera energetickej závislosti EÚ a zvyšujúci sa bezprostredný aj sprostredkovaný vplyv cien energií na infláciu, dostáva energetiku v súčasnosti do centra pozornosti hlavných európskych inštitúcií. Aj vláda SR venuje otázkam energetiky a cenám energií zvýšenú pozornosť.

V posledných rokoch zaznamenali ceny energií na Slovensku pomerne variabilný vývoj. Od posledných mesiacov roku 2007 dochádza postupne k roztváraniu nožníc, keď je medziročná dynamika rastu cien energií pre obyvateľstvo výrazne nižšia ako pre výrobcov.

Miera konvergencie slovenských cien plynu a elektriny pre výrobcov a domácnosti k priemerným cenám energetických komodít v rámci EÚ vo všeobecnosti nezaostáva za okolitými krajinami.  

Ing. Mikuláš Cár, PhD.

Z článku uverejeného v BIATEC-u č. 1/2009.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 5. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 25,847 0,022
GBP 0,867 0,004
HUF 358,180 1,470
CAD 1,476 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS