ČLÁNOK
Aktuálny stav a vývoj mobilného internetu
26. septembra 2000

Jedným z krokov k dosiahnutiu tohto vznešeného cieľa je aj sprístupnenie internetu užívateľom mobilov. Ja sa zameriam na dve hlavné, v súčasnosti najdiskutovanejšie technológie: WAP – bezdrôtový aplikačný protokol (Wireless Application Protocol) a GPRS – univerzálny balík rádiových služieb (tiež General Packet Radio Services).

WAP je prvým na trh uvedeným pokusom o zavedenie internetu do mobilných sfér. Bol vyvinutý organizáciou WAP Forum zloženou z viacerých telekomunikačných a internetových firiem. Ako vcelku lacná technológia sa WAP dobre presadil na väčšine západných trhov, napriek objektívne pomalej prenosovej rýchlosti (9,6 Kb/s), obmedzenosti na čiernobiele obrázky s rozlíšením 100*40 pixelov a úzku paletu formátov písma. Navyše, vyžaduje si špeciálne zariadenia na príjem a spracúvanie dát zo strany prevádzkovateľa. Je to daň za „nezrelé“ mobily, vyžadujúce nižší výstup z bateriek a menšie a jednoduchšie procesory. Avšak WAP je určený nielen pre mobilné zariadenia; na internete sú bežne prístupné prehliadače „WAP-stránok“, ktorých koncovka je .wml. Odborníci tvrdia, že WAP je len základom a východiskom pre novšie, rýchlejšie a lepšie technológie ako GPRS. Tento variant si vyžaduje len už existujúcu GSM sieť a upravené užívateľské zariadenia. Môže byť využívaný na pripojenie na internet, intranet a multimediálne aplikácie. Pripojenie cez GPRS je spoplatňované len v momente sťahovania dát. Ostatný čas je mobil „na príjme“, ale nič sa za to neplatí, podobne ako u obyčajného rádia. Oproti WAPu je aj mnohokrát rýchlejší (až 114 Kb/s).

Na skvalitnení a rozšírení týchto služieb pracuje množstvo firiem, ktoré zavádzajú nové a nové technológie, v snahe predstihnúť terajšie v rýchlosti, kvalite a výkone. Isté však je, že mobilný internet má budúcnosť a umožní ešte väčšmi uľahčiť komunikáciu medzi ľuďmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS