ČLÁNOK
Aktuálne očakávania spotrebiteľov sú menej pesimistické
16. novembra 2000

Hodnotenie hospodárskej situácie v krajine a očakávania vývoja pri aktuálnom zisťovaní „Spotrebiteľský barometer“ zostávajú u väčšiny obyvateľov naďalej nepriaznivé. Ešte nikdy predtým v histórii týchto prieskumov však nebola úroveň záporných odpovedí týkajúcich sa predpovede vývoja na ďalší rok taká nízka. Vyplýva to z informatívnej správy z prieskumu verejnej mienky „Spotrebiteľský barometer 4. štvrťrok 2000“, s ktorým sa vo štvrtok oboznámila vláda.

Negatívny vývoj hospodárskej situácie počas nasledujúcich dvanástich mesiacov očakáva v aktuálnom prieskume spolu 41 % opýtaných, čo bolo o 12 percentuálnych bodov menej ako pred troma mesiacmi. Vtedy zhoršenie predpovedala viac než polovica oslovených (53 %). Ich počet je aj o 21 percentuálnych bodov menší ako pred rokom (62 %). Voči minuloročnému júlu, kedy boli odpovede najmenej priaznivé, podiel pesimistických očakávaní poklesol o 28 %.

Nárast voči situácii pred rokom, kedy bolo do budúcna optimisticky naladených 9 % respondentov, predstavoval 10 percentuálnych bodov. Podľa správy to možno považovať za výrazné zlepšenie. Nový rekord dosiahlo aj zastúpenie neutrálnej odpovede. Tretina opýtaných uvažovala o tom, že situácia v ekonomike sa v priebehu nasledujúceho roka nezmení.

Viac ako tri pätiny (62 %) oslovených sa v prieskume prikláňa k názoru o zhoršení hospodárskych pomerov v SR za posledných dvanásť mesiacov. Priaznivý pohľad má iba jedna desatina respondentov. Asi štvrtina opýtaných (24 %) hodnotí celkové ekonomické pomery ako rovnaké s pomermi pred rokom.

Prieskum pod názvom Spotrebiteľský barometer bol realizovaný ako súčasť harmonizovaného programu ekonomických a spotrebiteľských prieskumov v členských štátoch Európskej únie a v niektorých transformujúcich sa štátoch strednej a východnej Európy. Údaje o spotrebiteľskom správaní sa občanov počas októbra získaval Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS