ČLÁNOK
Aktualizovaný deficit verejných financií je podľa NBS reálnejší
11. júna 2002

Deficit verejných financií by nemal v tomto roku v žiadnom prípade prekročiť 4,5 % hrubého domáceho produktu. Po rokovaní Porady ekonomických ministrov to povedal podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. Takáto úroveň si podľa neho nevyžiada dodatočné opatrenia nad rámec krokov, ktoré navrhuje Ministerstvo financií SR (MF). Ministerstvo v aktualizovanom materiáli kvantifikuje riziká prekročenia schváleného deficitu verejných financií na 8 mld. Sk až 10 mld. Sk.

Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska materiál rezortu financií zreálnil deficit verejných financií. „O 10 mld. Sk vyšší alebo nižší deficit nemôže vyvolať tlak na domáci dopyt a vývoj zahraničného obchodu,“ povedal Jusko.

Podľa I. Mikloša je možné, že v skutočnosti budú rozpočtové riziká dokonca aj nižšie. „Ministerstvo potvrdilo, že by z predaja licencií UMTS mohol štát získať plánovaných 4,5 mld. Sk,“ poznamenal. Navyše aj prebytky recyklačného fondu by mohli tvoriť príjmy štátneho rozpočtu a znížiť tak riziká.

Na príjmovej strane štátneho rozpočtu sa podľa MF pohybujú riziká na úrovni 5 až 7 mld. Sk a na výdavkovej dosahujú približne 3 mld. Sk. MF odhaduje riziká v nedaňových príjmoch tohtoročného rozpočtu v objeme 9,7 mld. Sk, čiastočne by ich však malo eliminovať prekročenie daňových príjmov o 3 až 5 mld. Sk. Na výdavkovej strane rozpočtu sa však podľa MF prekračujú najmä výdavky na sociálne dávky, ktoré by mohli pri súčasnom tempe vyplácania dosiahnuť 17,7 mld. Sk, čo znamená prekročenie rozpočtu o 3,8 mld. Sk. Rast výdavkov však bude čiastočne eliminovať zníženie prostriedkov na výstavbu diaľnic v objeme 1 mld. Sk.

Riziká neplnenia príjmov a výdavkov pritom MF ešte v apríli vyčíslilo na 26 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS