ČLÁNOK
Aktualizácia informácie k odkladu splátok
3. decembra 2020

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) rozhodol o predĺžení platností usmernenia, ktoré obsahuje pravidlá pre hodnotenie klientov, ktorí počas pandémie požiadali o odklad splátok.

Rozhodnutie znamená, že banky nebudú musieť za určených podmienok zhoršovať bonitu klienta pri odkladoch splátok úveru schválených do 31. marca 2021.

Hlavným dôvodom predĺženia platnosti usmernenia je pokračujúca druhá vlna pandémie a zabezpečenie dostatočnej likvidity najviac zasiahnutým klientom bánk pandémiou.

Klientom, ktorí požiadajú o odklad splátok z dôvodu pandémie a nemajú iné finančné ťažkosti, ktoré by indikovali zvýšenú pravdepodobnosť nesplácania úveru po ukončení odkladu, tak banky nebudú musieť zhoršovať ich bonitu.

EBA v aktualizovanom usmernení súčasne definuje maximálnu dĺžku odkladu na 9 mesiacov. Toto obdobie je plne v súlade s národnou implementáciou režimu odkladu splátok definovanou v Lex Corona.

Súčasťou rozhodnutia je určenie platnosti tohto usmernenia tak, aby sa zabezpečila kontinuálna aplikácia  od 2.apríla 2020 do 31.marca 2021. Banky majú dostatočný priestor na úpravu svojich procesov tak, aby po ukončení platnosti usmernenia prešli do režimu prehodnocovania bonity aplikovaného pred vypuknutím pandémie.

Národná banka Slovenska (NBS) pokladá mechanizmus odkladu splátok za jedno z najúčinnejších opatrení vo vzťahu k domácnostiam a malým a stredným podnikom počas pandémie COVID19. Národná banka Slovenska preto víta toto rozhodnutie EBA a dohliadne na jeho aplikovanie bankami na Slovensku.“

O tejto skutočnosti už EBA informuje na svojej stránke https://eba.europa.eu/eba-reactivates-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS