ČLÁNOK
Aktívne saldo PB za tri štvrťroky 7,94 mld. Sk
29. decembra 1999

Saldo platobnej bilancie za deväť mesiacov tohto roka predstavovalo aktívum 7,941 mld. Sk, čo v porovnaní s hodnotou za prvý polrok 1999 predstavuje pokles o 1,92 mld. Sk. Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa prehĺbil o 2,85 mld. Sk na 32,733 mld. Sk. Kapitálový účet platobnej bilancie zaznamenal za tri štvrťroky aktívne saldo 4,777 mld. Sk, čo predstavuje nárast o 640 mil. Sk.
Naopak aktívne saldo finančného účtu platobnej bilancie kleslo za obdobie od januára do konca septembra o 2,767 mld. Sk na 28,328 mld. Sk. Saldo priamych investícií sa výrazne zvýšilo z 3,534 mld. Sk v polovici roka na 6,283 mld. Sk ku koncu septembra, zatiaľ čo ostatné investície skončili v sledovanom období v pasíve 6,971 mld. Sk. Objem portfóliových investícií dosiahol za prvých deväť mesiacov tohto roka 29,016 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS