ČLÁNOK
Aktivity Istrofinu sa sústreďujú na zahraničné trhy
22. marca 1999

Projekt Global Investor, ktorý realizuje Istrofin, a.s., Bratislava, spočíva v sústredení aktivít na zahraničné trhy. Projekt vznikol v závere roka 1997. Vzhľadom na stav kapitálového trhu na Slovensku bola pre celý uplynulý rok charakteristická reštrukturalizácia portfólia Istrofinu. „Sústredili sme sa na predaj minoritných podielov v slovenských podnikoch. Voľné zdroje, ktoré sme takto získali, sme investovali na peňažnom trhu pri výnosoch okolo 20 %,“ vysvetlil v rozhovore pre agentúru SITA predseda dozornej rady Istrofinu Jaroslav Haščák. Orientácia na zahraničné trhy je podľa jeho slov protiváhou strategických investícií, ktoré stále tvoria nosnú časť politiky Istrofinu.

V prvej fáze prípravy na pôsobenie v zahraničí sa spoločnosť sústredí na investovanie do dlhových cenných papierov zabezpečujúcich stabilný výnos počas celého obdobia – tzv. fixed-income product – väčšinou s ratingom AAA. V súvislosti s projektom Global Investor buduje Istrofin štruktúru medzinárodného holdingu, prostredníctvom ktorej sa realizujú investície na medzinárodných finančných trhoch. Investovanie na zahraničných trhoch akcií plánuje Istrofin spustiť v druhej polovici tohto roka. „Pozeráme sa na trh globálne a máme záujem využiť rastový potenciál v tých regiónoch, ktoré majú na to najväčšie predpoklady,“ povedal J. Haščák.

Predseda dozornej rady Istrofinu upozornil, že podľa jeho názoru sa slovenský portfóliový kapitálový trh v strednodobom horizonte približne piatich rokov nerozhýbe. Podniky majú vyprofilovanú akcionársku štruktúru, koncentrované podiely a subjekty, ktoré potrebujú kapitál, nehľadajú voľné prostriedky na kapitálovom trhu prostredníctvom zvyšovania základného imania novými emisiami akcií. Tomuto problému musel Istrofin čeliť aj pri snahe o vyčistenie svojho portfólia. „Po vyšpecifikovaní majoritných vlastníkov v slovenských podnikoch nie je ochota odkúpiť náš minoritný podiel,“ skonštatoval J. Haščák. Zo slovenských firiem je Istrofin približne 8-percentným podielnikom v spoločnosti Chirana-Prema, vlastní 10 % Novokeru, 11 % Harmaneckých papierní (HP) a 16 % Drôtovne. „Je možné, že v dlhodobejšom horizonte o HP prejaví záujem zahraničný strategický investor, ktorému predáme aj náš podiel. Spoločnosť dosahuje dobré výsledky, ale vyplácať dividendy pravdepodobne nebude,“ uzavrel J. Haščák. Na prelome apríla a mája by sa malo uskutočniť valné zhromaždenie spoločnosti Istrofin, ktoré bude hodnotiť uplynulý rok a prerokuje zámery na rok 1999.

Spoločnosť Istrofin eviduje v súčasnosti okolo 150 tis. bývalých akcionárov VÚB Kupón. Istrofin vznikol rozdelením spoločnosti Interfin Group, a.s., ktorá ako právny nástupca zlúčením so spoločnosťou Stratégia Invest, i.f., a.s. (VÚB Kupón) prevzala všetkých akcionárov Stratégia Invest, i.f., a.s. Za rok 1997 vykázal Istrofin stratu 287 mil. Sk, ktorú ovplyvnila tvorba opravných položiek. Za prvý polrok 1998 Istrofin vykázal zisk 167,615 mil. Sk. Strata na akciu z roku 1997 v hodnote 93 Sk sa v minulom roku zmenila na zisk 54 Sk. Čistá hodnota aktív na akciu vzrástla z 994 Sk v roku 1997 na 1 048 Sk v uplynulom roku. Ku koncu roka s najväčšou pravdepodobnosťou spoločnosť v súvislosti s dramatickým poklesom na kapitálových trhoch v SR a ČR a nevyhnutnou tvorbou opravných položiek opäť vykáže stratu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS