ČLÁNOK
Aktíva v podielových fondoch TAM prevýšili 3 mld. Sk
25. februára 2002

Aktíva v deviatich otvorených podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou Tatra Asset Management (TAM) presiahli vo štvrtok hodnotu 3 mld. Sk. Podiel spoločnosti na čistej hodnote aktív pod správou slovenských správcovských spoločností tak predstavuje viac ako 45 %. Informoval o tom predseda predstavenstva TAM Miloslav Mlynár.

Podielové fondy vyzbierali v roku 2001 úspory a voľné finančné prostriedky občanov a firiem v objeme 1,7 mld. Sk. Najvyššiu výkonnosť dosiahli v uplynulom roku dlhopisové fondy, keď akciové fondy pod vplyvom poklesu akciových trhov a zvýšenia ich volatility zaznamenali znehodnotenie podielov. Dolárový dlhopisový fond ukončil rok s ročným výnosom vo výške 9,2 %, pričom čistá hodnota aktív predstavovala k ultimu roka 113,59 mil. Sk. Medzi najúspešnejšie patril aj korunový dlhopisový fond so 7,11-percentným ročným ziskom a čistou hodnotou majetku 1,309 mld. Sk. Európsky technologický fond evidoval ku koncu decembra ročné znehodnotenie hodnoty podielov o 33,34 %.

TAM vznikla v roku 1998 ako 100-percentná dcérska spoločnosť Tatra banky. Koncom uplynulého roka rozšírila spoločnosť ponuku fondov o korunový akciovo-dlhopisový fond, ktorý investuje do cenných papierov vydaných predovšetkým subjektmi pôsobiacimi na Slovensku. Celkové aktíva fondov predstavovali k 31. decembru 2,887 mld. Sk, čo predstavovalo 47,2-percentný podiel na aktívach spravovaných slovenskými správcovskými spoločnosťami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS