ČLÁNOK


,

Ako usporiť na daniach
14. marca 2005

Je čas podávania daňových priznaní za rok 2004 na dani z príjmov, pričom posledný termín pre podanie je 31. marec 2005. Aj keď sa od 1. januára minulého roku znížili sadzby dane z príjmov fyzických i právnických osôb – len na jednotnú rovnú daň 19% – každému racionálne hospodáriaceho daňovníka určite príde na um hľadať cestičky k maximálne možnej finančnej úspore. Je to logické – lebo múdre porekadlo hovorí aj, že „kto šetrí má za tri“ alebo „kto vždy počtuje, ten dobre gazduje“.

Alternatíva úspory cez využitie výdavkov

Jednou z alternatív – ako usporiť dane, je vhodne regulovať daňové výdavky, najmä poznať všetky daňovouznateľné náklady, ktoré legálne znižujú základ dane a teda aj daň podľa § 19, 20 a 21, zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zmien.

To je síce milá rada, ale oponent môže povedať – že citovaný zákon je príliš strohý a neuvádza všetky možné daňovouznateľné výdavky, ktoré možno uplatniť. Odbornej literatúry k opisu takýchto daňovouznateľných výdavkov, ktoré zákon neuvádza je ako šafránu, a tej kvalitnejšej ešte menej.

Ďalšie praktické rady

Ako teda zhrnúť praktické rady – pre podnikateľa i občana – ako usporiť legitímne čo najviac peňazí na daniach a zvýšiť rodinný alebo firemný rozpočet? Skúsme to s nasledovnými tipmi:

– poradiť sa s odborníkom na dane, pričom základné rady (ako zaplatiť daň) -možno zísakť aj na daňovom úrade zadarmo. Bezplatne, však tie lepšie rady ( ako usporiť daň) zadarmo získať je takmer nemožné a je vhodné obrátiť sa na daňového poradcu,

– prečítať si aktuálne a najnovšie brožúrky a vzory k vyplneniu daňového priznania, napríklad z edície Poradca podnikateľa ,

– naštudovať si vhodnú odbornú literatúru -o systematickej a nadčasovej úspore daní (t.j. s uplatnením počas viacerých rokov), ktorá má charakter daňového plánovania

Daňové plánovanie

Daňové plánovanie v knižnej forme slovenský trh za roky 1990-2004 neponúka. výnimku tvorí titul Daňové plánovanie a daňové výdavky po prijatí nového zákona (r.2004). Obsahuje okrem rád ku daňovej taktike, stratégii a komunikácii s daňovým úradom aj zoznam najpolemickejších a najdiskutovanejších daňových nákladov – ktoré možno ako výdavky (v jednoduchom účtovníctve) alebo ako náklady (v podvojnom účtovníctve) využiť na zníženie daní.

Nadčasovo a prakticky

V trhovej ekonomike je dobré naučiť sa a vedieť peniaze nielen zarábať, ale ich aj pragmaticky zdaňovať.. Už história vekov potvrdila múdry odkaz predkov: Dane platiť štátu treba, ale nikdy nie viac ako je nevyhnutné.

Odbornú literatúru o daňovouznateľných výdavkoch, ktoré zákon podrobne neuvádza, na slovenskom knižnom trhu prakticky nenájdete.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS