ČLÁNOK
Ako sa konštatuje v stanovisku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nikto z odborníkov, rovnako ako predstaviteľov manažmentu VšZP, nerozumie tomu, ako mohol Protimonopolný úrad SR dospieť k rozhodnutiu o zneužívaní dominantného postavenia VšZP.
19. augusta 1997

»… – objemy, limity výkonov, ktoré zodpovedajú počtu poistencov VšZP. Realizácia tohto rozhodnutia v podstate znamená otvorený účet VšZP, z ktorého lekári môžu neobmedzene inkasovať. V konečnom dôsledku „otvorený koniec“ automaticky vyvolá tlak na zvyšovanie poistného a tak spôsobí negatívny dopad na poistencov. „V tejto súvislosti VšZP podáva žalobu na Najvyšší súd SR na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia PMÚ SR, pretože tento sa pri rozhodovaní neriadil zákonom, ale voľnou úvahou,“ uvádza sa v stanovisku.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS