ČLÁNOK
Ako môžu finančníci prežiť globálnu finančnú krízu v SR.
30. apríla 2009

Aj vám s poľutovaním oznámili, že kvôli finančnej kríze, nemá firma na výplatu práve pre vás?
Nevešajte hlavu, nestrácajte optimizmus. Mate kopec času, konkrétne celých 6 mesiacov, počas ktorých vám bude platiť štát (konkrétne sociálna poisťovňa).
Koľko? 50 % denného vymeriavacieho základu za predchádzajúce 3 roky.

To už sa dá všeličo podniknúť.
Môžte ho využiť napríklad na cestovanie, ako ja, na šport, stavbu domu, či iné časovo náročné aktivity. Nebudete predsa robiť zadarmo, alebo pre firmu, ktorá chce šetriť práve na vás.

Samozrejme, takéto radosti po niekoľko ročnom pracovnom strese pre vášho bývalého chlebodarcu vás čakajú len ak za vás platil poistenie v nezamestnanosti najmenej 3 roky pred tým, ako ste tu radostnú správu dostali a mali ste ako tak slušný plat. Keďže ste čitateľ tohto skvelého odborného internetového denníka, predpokladám, určíte spĺňate obe podmienky a nebudete musieť držať diétu.

V prípade, že ste štatutár, či vlastník nejakej spoločnosti, či mate vlastnú živnosť, pred návštevou Úradu prace pozastavte činnosť, či ju dočasne prehoďte na kamaráta, alebo partnera. Potom, do 7 dni od ukončenia pracovného pomeru, choďte s kópiou zmluvy o ukončení pracovného pomeru (môže byt ukončená aj dohodou ale pozor s PECIATKOU bývalého zamestnávateľa, aj keď ju obvykle nepoužíva), kópiou diplomu, a občianskym preukazom na Úrad prace (nechoďte v posledný deň pred koncom úradných hodín) a požiadajte o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Nebojte sa, vybavíte to rýchlo, najmä ak pôjdete ráno, a nebudú vám ponúkať nijaké nútené prace :-).
Dostanete tlačivo, ktoré bude musieť vyplniť s potešením vaša bývala mzdarka po ukončení mesiaca a na ďalšiu návštevu Úradu donesiete tlačivo vyplnene.
Úrad prace budete navštevovať raz za mesiac a za tých cca 850 EUR mesačne to stoji.  Je to tam rychlovka, úradníčky sa s vami ani s inými nebudú zbytočne zdržovať.
Cesty sa dajú plánovať max na mesiac bez väčších obmedzení, najmä ak s vykašlete na cestovky, budete mat čas na vlastne organizovanie ciest vašich snov.
Hlásenie do sociálnej poisťovne urobí úrad prace za vás.
Potvrdenie Úradu prace o vašej evidencii uchádzačov o zamestnanie pre zdravotnú poisťovňu si pošlete, alebo radšej odnesiete, osobne, ale to by ste museli aj keby ste sa hlásili ako samoplatca.
Ešte niečo. Ak vás aj v tejto kríze niekto zamestná alebo vás oddych od pracovného stresu omrzí a založíte si firmu, či živnosť, nerobte tak skôr ako po troch mesiacoch od zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak predpokladáte, že vydržíte pracovať ďalšie 3 roky. Počas troch rokov mate totiž nárok požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplatenie 50 % vášho nevyčerpaného nároku na podporu a prilepšiť si na ďalšie cesty, či iné koníčky.
Kým si nie ste isti, že vaša nová firma bude môcť dlhodobo platiť vašu mzdu, nežiadajte hneď ako sa radostne zamestnáte o vyplatenie 50% nároku. Ak vás znova vyhodia, mate opäť nárok na dočerpanie 100% nevyčerpanej čiastky, vaša radosť a hlavne platba bude väčšia. Ako ja, vlani som vyčerpala 4 mesiace, potom som sa zamestnala a keď ma tento rok vyhodili, dostala som podporu za zvyšné 2 mesiace. Keby som sa unáhlila, dostala by som len 50% z tých dvoch mesiacov. Treba však sledovať, či sa nezmení zákon, tri roky je dlhá doba a ak v parlamente odklepnú nenapadne zmenu zákona, prídete o svojich 50%.

Pre prípad, že to znie neuveriteľne, prikladám znenie príslušných paragrafov zákona c.461/2003.
Cele znenie http://www.upsvar-zv.sk/zakony/o_socialnom_poisteni.pdf.

§ 104
(1) Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hladajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky.

§ 105
(1) Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov a zaniká uplynutím šiestich mesiacov. Do podporného obdobia v nezamestnanosti sa nezapočítava obdobie, počas ktorého poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti z dôvodu uvedeného v § 106.

(2) Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(5) Poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie nezamestnaných občanov počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca a v období kratšom ako tri roky od začatia výkonu činnosti zamestnanca bol opätovne zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dna opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti.

(6) Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada.
Jednorazovým vyplatením dávky v nezamestnanosti poistencovi zaniká nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa odseku 5.

§ 108
Výška dávky v nezamestnanosti
(1) Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu.
(2) Denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých v rozhodujúcom období a poctu dní rozhodujúceho obdobia.

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS