ČLÁNOK
Ako kandidátske krajiny plnia Maastrichtské kritériá
23. apríla 2001

Európska únia (EÚ) sa pripravuje na najväčšiu expanziu vo svojej histórii a 12 kandidátskych krajín sa snaží priblížiť svoje ekonomiky k úrovniam svojich bohatších západných susedov. Všetci súčasní a budúci kandidáti na vstup do EÚ musia byť pripravení na prijatie spoločnej európskej meny, avšak najprv musia byť schopné splniť takzvané Maastrichtské kritéria, zamerané na dosiahnutie synchronizácie ich ekonomík a finančných trhov so súčasnými členskými krajinami.

Ministri financií a predstavitelia centrálnych bánk členských krajín EÚ a kandidátskych krajín sa počas tohto víkendu stretnú vo švédskom meste Malmö, aby diskutovali o ekonomických aspektoch rozšírenia EÚ a o spôsoboch plnenia cieľov v oblasti redukcie inflácie, verejného dlhu a konvergencie úrokových sadzieb. Turecko, ktoré sa chce pridružiť k EÚ a zatiaľ nedostalo pozvánku na rokovania, sa taktiež zúčastní stretnutia v Malmö. EÚ oznámila, že prvé kandidátske krajiny vstúpia do „bohatého západného bloku“ do roku 2004, avšak v rámci únie sa uskutočňujú vnútorné diskusie o zmene Maastrichtských kritérií pre nových členov. Kandidátske krajiny vyjadrili nádej, že do eurozóny budú môcť vstúpiť približne dva až päť rokov po vstupe do EÚ. V nasledujúcom texte sa porovnáva pozícia jednotlivých kandidátskych krajín pri plnení Maastrichtských kritérií. Krajiny sú zoradené podľa veľkosti svojej ekonomiky.

HLAVNÉ MAASTRICHTSKÉ KRITÉRIÁ:

– Deficit všeobecnej vlády: nesmie prevýšiť 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).

– Verejný dlh/HDP (pomer): nesmie prevýšiť 60 % HDP.

– Inflácia: nesmie prevyšovať priemer troch členských krajín EÚ s najnižšou mierou inflácie o viac ako 1,5 %.

– Výnosy z 10-ročných bondov: nesmú prevyšovať priemer troch členských krajín s najnižšou mierou inflácie (v súčasnosti 7 %) o viac ako 2 %.

– Stabilita devízových kurzov: kurz meny kandidátskej krajiny sa musí pohybovať v rámci 15-percentného pásma voči euru v období aspoň dva roky pred pričlenením krajiny do Európskej menovej únie.

POĽSKO

Populácia: 38,6 mil. obyvateľov

HDP: 159 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 4,1 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 2,7 % HDP

Verejný dlh/HDP: 40 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 8,5 %, v marci 6,2 %.

Výnosy z 10-ročných bondov: 10,5 %

Menový režim: voľný kurz

ČESKÁ REPUBLIKA

Populácia: 10,3 mil. obyvateľov

HDP: 48,8 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 3,1 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 4,9 % HDP (v roku 2001 sa očakáva 9,4 % HDP)

Verejný dlh/HDP: 17,6 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 4 %, v marci 4,1 %.

Výnosy z 10-ročných bondov: 6,4 %

Menový režim: voľne plávajúci kurz

MAĎARSKO

Populácia: 10 mil. obyvateľov

HDP: 42,6 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 5,2 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 3,5 % HDP

Verejný dlh/HDP: 55 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 10,1 %, v marci 10,5 %.

Výnosy z 10-ročných bondov: 8,7 %

Menový režim: riadený pohyb kurzu v 4,5-percentnom pásme okolo parity stanovenej centrálnou bankou, ktorá sa postupne znižuje voči euru.

RUMUNSKO

Populácia: 22,4 mil. obyvateľov

HDP: 37 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 1,7 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 3,7 % HDP

Verejný dlh/HDP: 37 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 40,7 %, v marci 40,3 %.

Výnosy z 5-ročných bondov: 47,6 %

Menový režim: voľne plávajúci kurz, pozorne monitorovaný centrálnou bankou, ktorá občas intervenuje

SLOVINSKO

Populácia: 2 mil. obyvateľov

HDP: 18,2 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 4,8 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 1,4 % HDP

Verejný dlh/HDP: približne 30 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 8,9 %, v marci 8,7 %.

Výnosy z 10-ročných bondov: 5,8 %

Menový režim: voľne plávajúci kurz, pozorne monitorovaný centrálnou bankou, ktorá intervenuje niekoľkokrát za rok.

SLOVENSKO

Populácia: 5,3 mil. obyvateľov

HDP: 13,5 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 2,2 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 4,7 % HDP, vláda predpovedá na rok 2001 celkový fiškálny deficit 3,9 % HDP.

Verejný dlh/HDP: 32,9 % v roku 2000, na rok 2001 sa plánuje 42,7 %.

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 8,4 %, v marci 7,1 %.

Výnosy z 10-ročných bondov: 7,88 %

Menový režim: voľne plávajúci kurz.

BULHARSKO

Populácia: 7,98 mil. obyvateľov

HDP: 12,3 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 5 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 1,5 % HDP

Verejný dlh/HDP: 85,7 % v roku 2000 (iba zahraničný dlh)

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 11,4 %

Výnosy z 5-ročných bondov: 7,4 %

Menový režim: mena fixovaná voči euru, „currency board“ v spolupráci s MMF

LITVA

Populácia: 3,7 mil. obyvateľov

HDP: 11,2 mld. USD, na budúci rok sa plánuje reálny rast o 3,3 %

Deficit všeobecnej vlády: približne 3,3 % HDP v roku 2000, v roku 2001 sa očakáva pokles na 1,4 %

Verejný dlh/HDP: 28,3 % po septembri 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 0,6 %, v marci 0,6 %

Výnosy zo 7-ročných bondov: 8,5 %

Menový režim: mena fixovaná voči doláru. Centrálna banka chce zmeniť fixáciu v budúcom roku na euro

CYPRUS

(s výnimkou severných oblastí, kontrolovaných Tureckom)

Populácia: 0,7 mil. obyvateľov

HDP: 8,4 mld. USD, v minulom roku reálny rast o 5,1 %

Deficit všeobecnej vlády: približne 2,7 % HDP v roku 2000

Verejný dlh/HDP: 59,8 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 4,3 %, v marci 1,4 %

Výnosy z 10-ročných bondov: 7,6 %

Menový režim: riadený pohyb kurzu v 15-percentnom pásme okolo referenčnej miery voči euru

LOTYŠSKO

Populácia: 2,4 mil. obyvateľov

HDP: 6,8 mld. USD, na rok 2001 sa plánuje reálny rast o 6,6 %

Deficit všeobecnej vlády: približne 2,8 % HDP v roku 2000

Verejný dlh/HDP: 13,2 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 1,8 %, v marci 1,4 %

Výnosy z 5-ročných bondov: 8,16 %

Menový režim: riadený pohyb kurzu v 2-percentnom pásme okolo fixnej úrovne voči košu svetových mien

MALTA

Populácia: 380 tis. obyvateľov

HDP: 3,8 mld. USD, v roku 2000 reálny rast o 3,8 %

Deficit všeobecnej vlády: 6 % HDP v roku 2000, na rok 2001 sa predpovedá 5,0 až 5,5 %

Verejný dlh/HDP: 58 % na konci roku 1999

Inflácia: v minulom roku 2,4 %

Výnosy z 10-ročných bondov: 5,99 %

Menový režim: kurz fixovaný voči košu, pozostávajúcemu z eura (56 %), dolára (22 %) a libry (22 %)

ESTÓNSKO

Populácia: 1,4 mil. obyvateľov

HDP: 2,9 mld. USD, v roku 2000 reálny rast o 6,4 %

Deficit všeobecnej vlády: v minulom roku 0,7 % HDP

Verejný dlh/HDP: 5,3 % v roku 2000

Inflácia: v decembri 2000 medziročná miera 5 %

Estónsko nemá žiadne vládne inštrumenty s fixnou sadzbou

Menový režim: kurz fixovaný voči euru v rámci „currency board“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS