ČLÁNOK
Aké budú dôsledky vstupu Veľkej Británie do zóny euro
25. júna 2001

Ak Veľká Británia vstúpi do spoločnej menovej zóny Euro jej ekonomika bude zraniteľnješia, najmä ak na ňu začnú vplývať vonkajšie negatívne faktory. K tomuto záveru prišla jedna z vedúcich ekonomických konzultačných firiem Oxford Economic Forecasting. Firma prepočítala predpokladané možné situácie pomocou ňou skonštruovaného ekonomického modelu. Informácie o výsledkoch odhadov priniesol denník Financial Times .

Podľa prepočtu Oxford Economic Forecasting, ak by sa Veľká Británia stala členom zóny euro, by výraznejšie, prinajmenej v prvých rokoch po vstupe do tejto zóny, pocítila spomalenie rastu ekonomiky kvôli zníženiu cien na svetových akciových trhoch, ale rast cien ropy

Napríklad ak by sa Veľká Británia nachádzala v zóne euro, pád cien na kapitálovom trhu o 25%, by znížilo národný dôchodok o 1%. Kvôli tomu by musela centrálna banka Bank of England znížiť úrokové miery o dva percentuálne body. V dôsledku toho by sa znížil kurz libry, čím by sa čiastočne kompenzoval negatívny efekt pádu cien na kapitálovom trhu.

Avšak v rámci Európskej menovej únie, Veľká Británia by nemala mechanizmy, ktoré by jej umožňovali znížiť kurz libry vo vzťahu k euro, pretože by mala tú istú menu ako ostatní členovia. Pretože v iných európskych krajinách investori do akcií vložili oveľa menej peňazí, pád cien akcií by malo oveľa menší vplyv na životnú úroveň a hodnotu majetku občanov a ekonomiku. V tomto prípade by Európska centrálna banka znížila úrokové miery pravdepodobne len o jeden percentuálny bod. Výsledkom toho by bolo to, že národný dôchodok Veľkej Británie by sa znížil za dva roky o viac ako 2%.

Ak by ceny ropy stúpli o 10 USD za jeden barel, Veľká Británia by utrpela viac keby bola v zóne euro. Politika Európskej centrálnej banky, ktorú robí v súčasnosti, pravdepodobnosť, že by zvýšila úrokové miery, aby znížila inflačný tlak vyvolaný rastom cien ropy a výrobkov z nej je vyššia ako to, že by to v tomto prípade urobila Bank of England. Výsledkom zvýšenia úrokových mier by bolo spomalenie ekonomického rastu vo Veľkej Británii v najbližších troch rokoch.

V dlhodobej perspektíve objem výroby určujú také faktory ako veľkosť pracovných síl, produktivita práce a objem kapitálu, a nie fázy ekonomického cyklu. Avšak zmeny objemu výroby v krátkodobej perspektíve podkopávajú cieľ vlády, ktorá chce udržať ekonomickú stabilitu. Podľa názoru odborníkov Ministerstva financií Veľkej Británie činnosť vlády, ktorá je zameraná na zahladzovanie rozdielov medzi vrcholom a dnom ekonomického cyklu, z dlhodobého hľadiska zlepšuje potenciál národnej ekonomiky a zabezpečuje pre podnikanie vieru v stabilný rozvoj.

Odborníci Oxford Economic Forecasting, vstup do zóny euro má aj svoje pozitíva ako napríklad zníženie devízového rizika, vznik jednotnej štruktúry cien. Erik Britton pracovník konzultačnej firmy tvrdí, že existujú plusy aj mínusy. Vláda by mala podľa neho prijať rozhodnutie, ktoré sa týka euro vychádzajúc zo zmysluplnosti tohto kroku z hľadiska ekonomiky. Ekonomika však nedáva presnú odpoveď, preto je toto rozhodnutie politickou otázkou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS