ČLÁNOK
Akciovým fondom sa opäť nedarilo
12. februára 2001

Uplynulý týždeň nebol pre podielové fondy peňažného trhu, ako aj takmer pre všetky dlhopisové fondy a fondy fondov taký úspešný, ako predchádzajúci. Väčšina fondov zaznamenala zníženie hodnoty podielu, najväčší prepad až o 11,62 % pritom zaznamenal akciový fond KBC Equity Fund Internet. Naopak najväčší nárast, hoci len o 0,82 %, zaznamenal dlhopisový fond Eurofond spravovaný VÚB Asset Management (VÚB AM). Tento fond v čistom vyjadrení získal doposiaľ takmer 94 mil. Sk.

Najmenší nárast dosiahol Euro dlhopisový fond spravovaný Tatra Asset Management (TAM), ktorého hodnota podielu sa prakticky nezmenila (nárast o 0,01 %). Kým fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy ako aj zmiešané fondy sa vyvíjali rôzne, u všetkých akciových fondov a zastrešujúcich fondov došlo tento týždeň k poklesu hodnoty podielu.

Spomedzi dlhopisových fondov sa najväčšou mierou zvýšila hodnota už spomínaného Eurofondu. Nasledoval Dolárový dlhopisový fond spravovaný TAM, keď hodnota jeho podielu vzrástla o 0,77 %. Pokles zaznamenali rastový TopInternational (-0,16 %), výnosový TopInternational (-0,17 %) ako aj výnosový a rastový fond DollarRent (-0,41 %, resp. -0,42 %), ktoré spravuje Capital Invest (Bank Austria). Pokles zaznamenal aj Dolárový fond VÚB AM o 0,95 %.

Akciové fondy nemajú za sebou opäť úspešný týždeň, keď hodnota podielu u všetkých poklesla. K najväčšiemu poklesu došlo u spomínaného KBC Equity Fund Internet, kde je správcom KBC Equity Fund, pokles hodnoty podielu prevyšujúci 2-percentnú úroveň zaznamenalo však celkovo až 16 fondov. Najmenší pokles zaznamenal akciový fond KBC Equity Fund Pharma správcu.

Zmeny hodnoty podielov zmiešaných fondov sa v minulom týždni polarizovali. Dva fondy spravované Prvou penzijnou zaznamenali nárast, Eurofond o 0,54 % a Bonus o 0,24 %, a prírastok hodnoty podielu zaznamenal aj Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond správcu TAM (+0,26 %). U fondov Vyvážený správcu Istro Asset Management a Veri-Tresor firmy Veritas SG došlo k poklesu hodnoty podielov o 1,15 %, resp. o 2,91 %.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM vo výške takmer 133 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond s 780,38 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná 837,40 mil. Sk a medzi akciovými fondmi Európsky technologický fond od TAM s 393,83 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol opäť KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 4,86 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS