ČLÁNOK
Akciovým fondom pomohli vojenské úspechy v Afganistane
20. novembra 2001

Najpriaznivejšie výsledky na trhu kolektívneho investovania dosiahli v uplynulom týždni akciové a strešné fondy. Podľa manažéra pre správu klientskych aktív v ČSOB Rolanda Meixnera na ich vývoj vplývali najmä vyhliadky na skoré ukončenie konfliktu v Afganistane ako aj správy dementujúce možnosť ďalšieho teroristického aktu spojeného s pádom lietadla v USA začiatkom minulého týždňa. „Investori naďalej priaznivo vnímajú zníženie úrokových sadzieb americkou aj európskou centrálnou bankou, ako aj všeobecne očakávané ďalšie zníženie sadzieb v USA,“ dodal.

Najväčší nárast zaznamenali akciové fondy technologického zamerania. Opačnú tendenciu podľa Meixnera mali akcie ropných spoločností, čo pravdepodobne ovplyvnilo aj zníženie cien ropy a vyhlásenia predstaviteľov organizácie OPEC o tom, že nezníženie ťažby ropy nebude mať vplyv na rast cien na svetových trhoch.

Spomedzi akciových fondov spoločností združených v Asociácii správcovských spoločností (ASS) tak najvyšší nárast hodnoty podielov opäť zaznamenal KBC Equity Fund spravovaný spoločnosťou KBC Equity Fund (10,45 %). Zisky väčšiny ostatných akciových fondov sa pohybovali v rozpätí od 0,03 % až po 10,45 %. Tri fondy KBC však zaznamenali aj úbytok hodnoty v rozpätí od 0,32 % do 0,49 %. S výnimkou Fondu Veri-Tresor od Veritas SG, ktorý vzrástol o 3,29 %, dosiahli zmiešané fondy združené v ASS len mierne zisky do 1,15 %. Svoju hodnotu znížili zmiešané fondy ŽB Interkonto (-0,22 %) od ŽB -Trust a WIOF Balanced Euro (-1,38 %) od Unigestion Asset Management.

Dlhopisové fondy podľa Meixnera v minulom týždni zväčša strácali, čo spôsobil najmä zvýšený záujem investorov o akcie, ako aj relatívne nízke úrokové sadzby a vysoké ceny dlhopisov. Najvýznamnejšie zhodnotenie dosiahol JTAM – U.S. Bond dlhopisový (0,86 %) spravovaný J&T Asset Management, najhlbšie prepadol TAM-Dolárový dlhopisový fond (-1,38 %) od Tatra Asset Management (TAM).

Medzi strešnými fondmi sa najviac darilo fondu FB Amerikan Selection spravovanému Volksbanken-KAG (4,47 %), pokles hodnoty zaznamenal len KBC Master Fund ČSOB Konzervatívny (-0,36) od KBC Master Fund. Fondy peňažného trhu dosiahli ako obvykle len malé zmeny hodnôt. Zisk tentoraz dosiahol len Korunový peňažný fond od TAM (0,15 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS