ČLÁNOK
Akciové, zmiešané aj strešné fondy sa opäť oslabili
5. februára 2003

Akciové, zmiešané aj strešné otvorené podielové fondy pokračovali v znehodnocovaní svojich podielov aj posledný januárový týždeň. Najvýraznejšie straty zaznamenali opäť dva akciové fondy pod správou spoločnosti Veritas SG, ktoré oslabili približne o 10 %. Čisté predaje podielových fondov, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, mierne poklesli v piatom týždni roka na 453 mil. Sk. Ako vyplýva z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností (ASS), záporné predaje zaznamenali uplynulý týždeň Prvá Penzijná (PP) aj J&T Asset Management (J&T AM).

Z akciových fondov ukončilo týždeň s miernym ziskom len sedem fondov, pričom najúspešnejší bol fond Equity Fund Oil od KBC Equity Fund so ziskom 3,54 %. Naopak, najmenej sa darilo fondom od Veritas SG, keď fond Valeur končil so stratou 10,08 % a fond Eurovaleur oslabil o 9,21 %. Aj v skupine zmiešaných fondov bol najslabší fond od Veritas SG, keď Tresor oslabil rovnako ako predchádzajúci týždeň o 5,37 %. Reštitučný fond, ktorý spravuje J&T AM, zhodnotil o 0,71 % a fond Bonus od PP skončil s najvyšším ziskom 1,22 %. V skupine strešných fondov zhodnotil len jeden fond, pričom sa straty vyšplhali nad 4 %.

Fondy peňažného trhu pokračovali v miernom zhodnocovaní svojich podielov. Zisk sa nepodarilo dosiahnuť len dvom fondom od KBC. Najúspešnejší bol Korunový peňažný fond od Asset Managementu Slovenskej sporiteľne (AM SLSP) do ziskom 0,13 %. V skupine dlhopisových fondov mierne oslabilo jedenásť fondov.

Z čistých predajov otvorených fondov členov ASS pripadala uplynulý týždeň takmer polovica na fondy peňažného trhu vo výške 222,9 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov akciových fondov predstavoval mínus 52,4 mil. Sk a zmiešané fondy zaznamenali záporné predaje v objeme 16,2 mil. Sk. Záporné predaje vo výške 66,6 mil. Sk vykázal J&T AM, a to najmä kvôli akciovému fondu Hi-tech a Reštitučnému fondu. Pod záporné predaje za 14,6 mil. Sk u spoločnosti PP sa podpísali dva zmiešané fondy – Bonus a Eurofond.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS