ČLÁNOK
Akciové, zmiešané aj strešné fondy s výraznými ziskami
26. marca 2003

Akciové, zmiešané a strešné otvorené podielové fondy clenov Asociácie správcovských spolocností (ASS) ukoncili uplynulý týžden nesúci sa v znamení irackej vojny s výraznými ziskami. Viac ako 10-percentné zhodnotenie podielov zaznamenali štyri akciové fondy, jeden zmiešaný a tri fondy fondov. Pod zisky fondov sa podpísal nárast na svetových akciových trhoch, ked investori obchodovali v presvedcení, že sa vojna rýchlo skoncí. Cisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, uplynulý týžden poklesli na 295,26 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

V skupine akciových fondov dominovali tri fondy Europe Stock od Capital Invest KAG s priemerným ziskom 10,7 %. Viac ako 10-percentné zhodnotenie dosiahol aj fond Global Blue Chip Fund pod správou Volksbanken-KAG. Pri zmiešaných fondoch bol najúspešnejší Reštitucný fond pod správou J&T Asset Managementu so ziskom 10,01 %, druhý bol Zahranicný rastový fond s 5,51-percentným posilnením od Amslico AIG Funds. Ani jeden z akciových fondov a zmiešaných fondov neskoncil so stratou. V skupine strešných fondov, kde oslabil len jediný fond, dosiahol zisk 11,07 % fond Amerikan Selection od Volksbanken-KAG a s rovnakým 10,2-percentným posilnením skoncili rastový aj výnosový fond Einstein Relativ pod správou Invesco.

Dlhopisové fondy a fondy penažného trhu v uplynulom týždni neboli úspešné. Z fondov investujúcich do dlhopisov si mierne zisky pripísalo len sedem, najúspešnejší bol pritom 1 PF Slnko s 2,26-percentným ziskom od Investicnej a Dôchodkovej správcovskej spolocnosti. Najhlbšie straty v tejto skupine vykázali fond Dollar-Rent od Volksbanken-KAG a Inštitucionálny 01 fond spravovaný Tatra Asset Managementom. Medzi fondmi penažného trhu boli najslabšie fondy Euro Cash od Capital Invest KAG.

Z cistých predajov otvorených fondov clenov ASS pripadalo uplynulý týžden na dlhopisové fondy 58,2 % v objeme 171,874 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov penažného trhu predstavoval len 135,231 mil. Sk. Najväcšie predaje v objeme 106,092 mil. Sk zaznamenali fondy pod správou Asset Managementu Slovenskej sporitelne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS