ČLÁNOK
Akciové podielové fondy ďalej významne strácali
5. marca 2001

Otvorené podielové fondy sledované Asociáciou správcovských spoločností sa ani po minulom týždni nezačali spamätávať zo strát hodnôt svojich podielov, keď najmä akciové a strešné fondy pokračovali vo svojom poklese. Stúpol síce počet fondov, ktoré zaznamenali nárast hodnoty, táto zmena však bola zväčša len mierna.

Ako obvykle mierne zvýšenie hodnoty podielov zaznamenali všetky fondy peňažného trhu. Najvýraznejšiu týždennú zmenu o 0,21 % pritom zaznamenal Koruna peňažný fond spravovaný spoločnosťou J&T Asset & Management (J&T AM). Medzi dlhopisovými fondmi patrí tentoraz prvenstvo fondu KBC Renta Eurorenta spoločnosti KBC Renta, ktorý vzrástol o 0,56 %. O niečo nižší rast 0,42 % zaznamenali fondy EU-Bond s rastovou aj s výnosovou stratégiou riadenia portfólia správcovskej spoločnosti Capital Invest. Nedarilo sa však dlhopisovým fondom spoločnosti VÚB Asset Management, ktorých hodnota poklesla. Eurofond stratil 2,15 % hodnoty podielu, Dolárový fond 1,92 % a Korunový fond 0,94 %. Nedarilo sa ani Dolárovému dlhopisovému fondu Tatra Asset Managementu, ktorý poklesol o 0,16 %.

Najhoršie však na tom v minulom týždni boli opäť akciové fondy, keď okrem troch z nich stratili na svojich hodnotách podiely všetkých ostatných fondov. Vzrástli len KBC Equity Fund Biotechnology spoločnosti KBC Equity Fund (1,81 %), Wiof Global Equity od správcovskej spoločnosti AIG-Brandes (0,63 %) a Renta globálny akciový fond od spoločnosti J&T AM (0,15 %). Na opačnom konci krivky týždennej zmeny hodnôt podielov sa umiestnil KBC Equity Fund Internet spravovaný KBC Equity Fund s 13,63 %, ktorý zaznamenal podobný pokles už v predchádzajúcom týždni. Nedarilo sa znova technologickému fondu rovnakej spoločnosti, ktorý však zredukoval svoj pokles na 8,51 %.

Zmiešané fondy dosiahli v minulom týždni rozdielne výsledky. Najviac sa darilo Eurofondu spoločnosti Prvá penzijná s nárastom hodnoty podielu o 1,6 %, najvýznamnejší pokles naopak zaznamenal Veri-Tresor spravovaný Veritas SG (2,14 %). Všetky fondy fondov zaznamenali v minulom týždni zníženie hodnoty. Najneúspešnejším spomedzi nich bol Veri-Select spravovaný rovnako spoločnosťou Veritas SG, keď hodnota jeho podielu klesla o 4 %.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM, napriek poklesu na 132,944 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond so 789,541 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná s 873,678 mil. Sk a medzi akciovými fondmi Európsky technologický fond od TAM s 392,229 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,506 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS