ČLÁNOK
Akciové fondy výrazne prehĺbili svoje straty
19. marca 2001

Po týždni zhodnocovania upadli v minulom týždni akciové trhy opäť do záporných hodnôt, pričom zaznamenali výrazné straty. Naďalej sa nedarilo strešným fondom, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom však svoje straty prehĺbili rýchlejšie. Pozitívne sa vyvíjali dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu, nárast hodnôt ich podielov bol však zväčša len minimálny. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Aj v minulom týždni mal najvyšší nárast na úrovni 0,14 % Korunový peňažný fond spoločnosti Tatra Asset Management (TAM). Najmenej (0,07 %) získal Cash rastový fond spravovaný spoločnosťou Capital Invest. Medzi dlhopisovými fondmi najviac upútal pozornosť Dolárový dlhopisový fond spoločnosti TAM s nárastom 2,83 %. Zvýšenie hodnôt ostatných fondov totiž ani v jednom prípade neprevýšilo 2 %. Druhým najziskovejším dlhopisovým fondom bol DollarRent s výnosovou stratégiou riadenia portfólia spoločnosti Capital Invest na 1,81 %. Len trom fondom, ktoré investujú do dlhopisov sa nedarilo. Najviac pritom stratil Eurofond (-0,33 %) spravovaný VÚB Asset Management.

Pre akciové fondy bol minulý týždeň veľmi nepriaznivý a vývoj na medzinárodných akciových trhoch sa výrazne podpísal aj pod hodnoty ich podielov. Najmenej stratil KBC Equity Fund Oil spoločnosti KBC Equity Fund, keď zaznamenal pokles o 2,25 %. Väčšina akciových fondov však zaznamenala stratu v rozpätí od 4 do 8 %. Rekordné straty mali tri fondy KBC Equity Fund, ktoré presiahli úroveň 10 %. KBC Equity Fund Internet zaznamenal pokles o 14,77 %, biotechnologický fond o 13,29 % a technologický fond o 13,08 %.

Vývoj akciových trhov ovplyvnil aj výsledky zmiešaných fondov. Len malé zvýšenie hodnoty podielov priniesol pre fond Bonus spravovaný Prvou Penzijnou s nárastom o 0,29 %. V podstatne horšej situácii sa ocitol Veri-Tresor spoločnosti Veritas SG, ktorý zaznamenal zníženie až o 8,1 %. Straty strešných fondov sa pohybovali od 0,73 % pri KBC Master Fund Defensive spoločnosti KBC Master Fund až po 7,98 % v prípade Veri-Select od Veritas SG.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM so 143,2 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond s 806,7 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná 885,1 mil. Sk a medzi akciovými fondmi napriek poklesu Európsky technologický fond od TAM s 379,7 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,541 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS