ČLÁNOK
Akciové fondy opäť znížili hodnoty svojich podielov
9. apríla 2001

Po miernom náraste zaznamenala väčšina otvorených podielových fondov združených v Asociácii správcovských spoločností minulý týždeň pokles hodnôt investičných podielov. Takmer všetky akciové fondy boli stratové, fondy peňažného trhu boli naďalej mierne ziskové. Všetky strešné fondy zaznamenali v minulom týždni stratu. Vyplýva to z údajov zverejnených asociáciou.

Medzi fondmi peňažného trhu boli najúspešnejšie Korunový peňažný spravovaný spoločnosťou Tatra Asset Management a Cash rastový fond firmy Capital Invest, ktoré zaznamenali rovnaký nárast o 0,11 %. Vývoj dlhopisových fondov bol nerovnomerný. Najväčší nárast o 1,66 % dosiahol výnosový fond DollarRent pod správou Capital Invest (Bank Austria). Rast o 0,97 % zaznamenal Dolárový fond od VÚB Asset Management. Najhlbšie poklesy zaznamenali tri fondy pod správou Capital Invest (Bank Austria), TopInternational výnosový o 1,19 %, TopInternational rastový o 1,24 % a DollarRent rastový o 1,59 %.

Štrnásty týždeň bol pre väčšinu akciových fondov neúspešný, keď hodnota podielov poklesla v priemere o takmer 5 %. Mierny nárast nastal len u troch fondov. Najvyššie zhodnotenie o 0,46 % dosiahol KBC Equity Fund Medical Technologie správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund. Rovnaká správcovská spoločnosť zaznamenala aj najväčšie prepady, KBC Equity Fund Telecom stratil 7,85 %, KBC Equity Fund Biotechnology 9,57 %, KBC Equity Fund Technology 14,76 % a KBC Equity Fund Internet až 19,85 %.

Časť zmiešaných fondov zaznamenala mierny nárast, výraznejšie však boli poklesy. Najväčšie oslabenie o 4,28 % evidoval fond Veri-Tresor správcovskej spoločnosti Veritas SG.

Po minulotýždňovom raste zaznamenali strešné fondy priemerný pokles 4,45 %. Najvýraznejšie poklesy zaznamenali strešné fondy spoločnosti KBC Master Fund. Viac ako 10-percentný pokles nastal u VB-Modem Times spoločnosti Volksbanken-KAG (Ľudová banka) o 10,35 % a u zmiešaného fondu Veri-Select správcovskej spoločnosti Veritas SG o 12,78 %.

Prvenstvo v rámci kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi drží Korunový peňažný fond spoločnosti Tatra Asset Management so 142,6 mil. Sk. Medzi dlhopisovými fondmi bol minulý týždeň najlepší Korunový dlhopisový fond s hodnotou 857,6 mil. Sk, medzi akciovými Európsky technologický fond s 378,9 mil. Sk. Oba fondy spravuje Tatra Asset Management. Spomedzi zmiešaných fondov najviac vyzbieral Eurofond od Prvej Penzijnej, a to 898,8 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol opäť KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 5,6 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS