ČLÁNOK
Akciové, dlhopisové a zmiešané fondy sa mierne oslabili
2. júla 2003

Posledný júnový týždeň oslabila svoje podiely väčšina akciových, dlhopisových aj zmiešaných fondov členov Asociácie správcovských spoločností (ASS). Najhlbšiu stratu na úrovni 20 % pritom zaznamenal zmiešaný fond Inter-Invest pod správou Volksbanken KAG. Čisté predaje podielových fondov, ktoré predstavujú rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielov, poklesli posledný júnový týždeň na 210,1 mil. Sk kvôli záporným predajom spoločností J&T Asset Managementu (J&T AM) a Prvej Penzijnej (PP) v objeme asi 215 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

V skupine dlhopisových aj akciových fondov skončila s miernym ziskom len štvrtina fondov, zvyšok zaznamenal straty. Medzi dlhopisovými fondmi sa pritom najmenej darilo výnosovému fondu Central Europe Bond pod správou Capital Invest KAG, ktorý oslabil o 1,06 %, a z akciových fondov bol najslabší Equity Fund Technology Top 20 zo skupiny KBC s 3,09-percentnou stratou. Zo zmiešaných fondov zaznamenal okrem fondu Inter-Invest viac ako jednopercentný rast len Zahraničný rastový fond od Amslico AIG Funds.

Fondy peňažného trhu a fondy fondov pokračovali v miernom zhodnocovaní svojich podielov. Z fondov peňažného trhu bol najúspešnejší Dolárový peňažný dividendový fond od Tatra Asset Managementu (TAM) s 2,41-percentným ziskom, pričom najslabší bol Multi Cash Euro Medium zo skupiny KBC so stratou 0,22 %. Zo strešných fondov sa najviac darilo fondu Modern Times pod správou Volksbanken KAG so ziskom 1,27 % a najmenej úspešný bol rastový Master Fonds dynamisch s 0,43-percentnou stratou.

Z čistých predajov otvorených fondov členov ASS pripadalo uplynulý týždeň na dlhopisové fondy 206,5 mil. Sk. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov fondov peňažného trhu predstavoval 161 mil. Sk. Zo zmiešaných fondov, najmä J&T AM a PP, však odišlo v priebehu uplynulého týždňa o 177 mil. Sk viac prostriedkov, ako sa vyzbieralo. Najväčšie čisté predaje v objeme 136,3 mil. Sk dosiahli fondy pod správou TAM, najmä vďaka predajom podielov Dlhopisového korunového fondu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 9. 2020

USD 1,170 0,003
CZK 27,148 0,015
GBP 0,910 0,005
HUF 365,700 1,580
CAD 1,566 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS