ČLÁNOK
Akciové aj zmiešané fondy uplynulý týždeň oslabili
4. septembra 2002

Takmer pre všetky akciové a zmiešané otvorené podielové fondy členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) bol uplynulý týždeň neúspešný. Medzi strešnými fondmi ukončili týždeň s miernymi stratami všetky fondy. Dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu naopak pokračovali v miernom zhodnocovaní svojich podielov. Vyplýva to z údajov zverejnených ASS.

Najvyššie straty prevyšujúce 7 % zaznamenalo päť akciových fondov. Rovnaké 7,34-percentné znehodnotenie zaznamenal rastový fond Europe Stock od spoločnosti Capital Invest (CI) a fond Eurovaleur spravovaný spoločnosťou Veritas SG. Takmer rovnako posilnil svoje podiely aj výnosový fond Europe Stock od CI a fond Equity Fund Internet od KBC Equity Fund. Medzi akciovými fondmi dosiahli mierny zisk len dva fondy spoločnosti J&T Asset Management (JAM).

Medzi dlhopisovými fondmi skončilo so stratou len šesť fondov, ostatné mierne zhodnotili. Rastový aj výnosový fond Dollar Bond pod správou CI posilnili o 0,86 % a fond Renta Dollarenta od spoločnosti KBC Renta dosiahol 0,84-percentný zisk. Najväčšiu stratu na úrovni 1,62 % zaznamenal dolárový dlhopisový fond spravovaný Tatra Asset Managementom.

Spomedzi zmiešaných fondov zhodnotili len dva fondy Prvej Penzijnej a korunový akciovo-dlhopisový fond od TAM. Fond Tresor od Veritas SG skončil s najvyššou 3,12-percentnou stratou a viac ako dvojpercentnú stratu zaznamenal aj zahraničný rastový fond od Amslico AIG Funds a fond Renta 5 od JAM. Fondy peňažného trhu pokračovali v miernom zhodnocovaní svojich podielov v priemere o 0,12 %.

Najvyššiu stratu medzi strešnými fondmi zaznamenali dva fondy spravované spoločnosťou KBC Master Fund, keď fond Sectors oslabil o 5,85 % a fond Equity o 5,51 %. Fond Modern Times spravovaný Volksbanken-KAG znehodnotil o 5,2 % a s 5-percentným poklesom hodnoty skončil fond Select od Veritas SG.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS