ČLÁNOK
Akciové a zmiešané fondy vykázali v uplynulom týždni stratu
22. januára 2003

Väčšina akciových a zmiešaných otvorených podielových fondov znehodnotila za posledný týždeň svoje podiely. S najhlbšími stratami ukončili týždeň dva akciové fondy, Globálny technologický fond pod správou spoločnosti Istro Asset Management oslabil o 6,54 % a fond Pioneer America Fund Plc znehodnotil svoje podiely o 4,25 %. Čisté predaje podielových fondov, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov, dosiahli v treťom týždni roka 298,204 mil. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností (ASS).

Z akciových fondov členov asociácie zhodnotila svoje podiely len asi pätina fondov, najvyšší 5,4-percentný nárast pritom dosiahol biotechnologický fond od KBC Equity Fund. Medzi najslabšími fondmi s priemernou stratou 3,7 % boli fondy pod správou Pioneer Investments. Zo zmiešaných fondov oslabila viac ako polovica, najmenej sa pritom darilo Zahraničnému rastovému fondu od Amslico AIG Funds so stratou 2,79 %. Naopak najúspešnejší v tejto skupine bol Reštitučný fond pod správou J&T Asset Management s 1,26-percentným ziskom.

Fondy peňažného trhu a dlhopisové fondy pokračovali v miernom zhodnocovaní svojich podielov. Z fondov peňažného trhu ukončil týždeň so stratou len Peňažný korunový fond od Tatra Asset Managementu a zo skupiny dlhopisových fondov mierne oslabilo len šesť. Zisky mali prevahu aj u strešných fondov, kde fond World Selection pod správou Volksbanken-KAG zhodnotil za týždeň o 4,6 %.

Z čistých predajov otvorených fondov pripadala aj uplynulý týždeň približne polovica na fondy peňažného trhu. Rozdiel medzi hodnotou vydaných a vrátených podielových listov peňažných fondov predstavoval 142,602 mil. Sk. Zo správcovských spoločností bol najúspešnejší Asset Management Slovenskej sporiteľne, ktorého čisté predaje dosiahli 163,149 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS