ČLÁNOK
Akciová spoločnosť St. Nicolaus Liptovský Mikuláš dosiahla za prvý polrok tohto roka hrubý zisk 29,449 mil. Sk.
1. októbra 1998

Podľa zverejnených polročných výsledkov by tento rok mohol byť z hľadiska hospodárenia firmy jedným z najlepších v poslednom období. Jeden z najvýznamnejších slovenských výrobcov liehovín aj nealkoholických nápojov dosiahol za prvých šesť mesiacov tohto roka prevádzkový zisk 62,602 mil. Sk, čo je o 61 % lepší výsledok ako za celý minulý rok. Hospodárenie však zhoršila strata z finančných operácií, ktorá dosiahla 10,280 mil. Sk, čo zodpovedá zhruba polovičnej hodnote celého roka 1997. Konečný polročný zisk ovplyvnil negatívny mimoriadny hospodársky výsledok – 22,873 mil. Sk. Ako spoločnosť zverejnila, k ultimu júna eviduje cudzie zdroje v objeme 459,681 mil. Sk, čím ich podiel na aktívach dosiahol 40,9 %. Bankové úvery vzrástli na 193,712 mil. Sk a úverová zaťaženosť podniku pri veľkosti vlastného imania 656,796 mil. Sk predstavovala 29,5 %. St. Nicolaus má z obchodného styku pohľadávky 441,002 mil. Sk z čoho 199,866 mil. Sk je po lehote splatnosti. História spoločnosti siaha až do roku 1867. St. Nicolaus dosiahol v minulom roku pri tržbách 704 mil. Sk čistý zisk vyše 10 mil. Sk. Na celkovom obrate mali 44-percentný podiel liehoviny, horčica tvorila 21% a ovocné koncentráty 11% obratu. Podnik umiestnil 92% svojej celkovej produkcie na domácom trhu. Výrobkové portfólio tvoria liehoviny, pochutiny, nealkoholické nápoje a koncentráty. Základné imanie spoločnosti predstavuje 463,5 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS