ČLÁNOK
Akciová spoločnosť Smrečina Banská Bystrica je už od konca minulého roka v konkurze.
8. januára 1997

Akciová spoločnosť Smrečina Banská Bystrica je už od konca minulého roka v konkurze. Vyplynulo to z rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. novembra 1997, ktoré nadobudlo účinnosť 19. decembra 1997.Príčinou bola absolútna insolventnosť podniku. Pre SITA to dnes povedal bývalý ekonomický riaditeľ spoločnosti Zdenek Valach. Podnet na konkurz dali podľa Z. Valacha traja alebo štyria veritelia podniku. Z. Valach informoval, že celkový objem záväzkov Smrečiny dosiahol ku koncu minulého roka niekoľko desiatok miliónov korún. Definitívny objem pohľadávok ešte nie je známy, ale ide predovšetkým o nedobytné pohľadávky. Z. Valach upozornil, že v rokoch 1996 a 1997 vykázala Smrečina kumulatívnu stratu viac ako 600 mil. Sk a spoločnosť ju uhradila znížením základného imania. O znížení základného imania zo 731,125 mil. Sk na 73,113 mil. Sk rozhodlo valné zhromaždenie z 15. júla 1997. V priebehu júla minulého roka klesla podľa Z. Valacha nominálna hodnota akcií spoločnosti z 1 000 Sk na 100 Sk. Na konci júla minulého roku boli najväčšími akcionármi v Smrečine spoločnosti Naftainvest IS, a.s. s 25%, Hosta, s.r.o., Holíč vlastnila 15,09% a Prvá záhorácka investičná 15,04%. Smrečina postupne od roku 1996 znižovala počet svojich zamestnancov. V roku 1997 zamestnávala približne 100 pracovníkov, v decembri to bolo už len okolo 25 kmeňových zamestnancov. Koncom roka 1996 sa akciová spoločnosť Smrečina Banská Bystrica transformovala na dva subjekty. Okrem pôvodnej Smrečiny vznikla akciová spoločnosť Smrečina Holding a vytvorila sa i Horehronská drevárska fabrika, a.s., Polomka. Smrečina Holding, a.s. začala vykonávať výrobnú činnosť od 1. januára 1997. Za deväť mesiacov roka 1997 vyprodukovala výnosy vo výške 365,8 mil. Sk. Objem exportu predstavoval 204,1 mil. Sk. V oblasti zhospodárnenia výroby plánuje spoločnosť v tomto roku investovať 30 mil. Sk na zníženie nákladov energetického hospodárstva. Podnik zamestnáva približne 700 pracovníkov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS