ČLÁNOK
Akciová spoločnosť na diaľku
8. júna 2003

Kanadsko-slovenská obchodná komora (KSOK) – ako napokon každá – podporuje obchodnú činnosť, rozvoj kultúrnych vzťahov a pomáha pri vzdelávaní. Ako prvá však ponúka možnosť založiť si živnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciovú spoločnosť v Kanade na diaľku bez toho, aby záujemca musel do tejto krajiny vycestovať.

Založiť akciovú spoločnosť alebo eseročku nejde zo dňa na deň a záujemcovia by v Kanade museli stráviť dlhší čas, mať správne kontakty a vedieť, ako na to. Aj preto mnohí vopred rezignujú pred bariérou problémov (neznalosť prostredia, nedostatočná znalosť jazyka), ktoré stoja veľa námahy, času a najmä financií.

KSOK túto bariéru odstraňuje, čo potvrdzuje jej predseda Jozef Burza: „Komora poskytuje záujemcom informácie o spôsobe založenia živnosti alebo spoločnosti v Kanade a na Slovensku, informuje o vývoji a tendenciách zahraničného obchodu medzi Kanadou a Slovenskou republikou.“ Ako si v Kanade založiť živnosť alebo spoločnosť? „Základným krokom je, aby si záujemca ujasnil dve veci: zameranie podnikania a obchodný názov, pod ktorým chce pôsobiť v krajine.“

Každá provincia je iná

Firma si zvolí predmet činnosti (chemická úprava vôd, výroba keramiky a pod.), odkedy chce fungovať a kto bude jej reprezentantom. Na to treba splnomocnenie overené notárom, oficiálne preložené súdnym prekladateľom a overené kanadským veľvyslanectvom. To je potrebné, aby slovenský podnikateľ mohol splnomocniť nášho zástupcu v Kanade Benedikta Rovana na všetky úkony, ktoré súvisia so založením spoločnosti.“

Pokiaľ by sa v splnomocnení na niečo zabudlo, možno ho dodatočne doplniť buď v Kanade, kde komora spolupracuje s notárom Milanom Stanekom, alebo na Slovensku. Po vyhotovení splnomocnenia sa spoločnosť zaeviduje. Proces schvaľovania nových živností trvá približne tri dni, v prípade spoločností (eseročiek alebo akciových ) približne dva-tri týždne.

Pri zaregistrovaní obchodného názvu treba uviesť tri alternatívne názvy v zostupnom poradí: prvý názov, ktorý nie je dosiaľ zaregistrovaný, bude zaevidovaný ako názov firmy. Ak pôjde o pobočku slovenskej firmy, odporúča sa pridať k názvu firmy aj názov Canada, napríklad Tatrasklo Canada Inc. Ak pôjde o inú firmu, treba, aby názov pozostával z troch častí: odlišujúcej, popisujúcej a z označenia typu firmy, napríklad ABC Manufacturing Ltd. Pre iné firmy ako pobočky platia určité obmedzenia: ich názvy by sa nemali prekrývať s názvami provincií, s menami štátnych úradníkov, členov kráľovskej rodiny a pod. Táto služba je v Kanade spoplatnená, KSOK ju robí v rámci ponúkaných služieb.

Každá kanadská provincia má vlastné formuláre a poplatky. Po zaplatení poplatkov na zaregistrovanie treba počkať na vyjadrenie úradov, či je všetko v poriadku, a spoločnosť môže byť zaregistrovaná. „Nová spoločnosť potrebuje adresu, na ktorej funguje. Zatiaľ sa to robí tak, že osoba, ktorá je splnomocnená, ju zaeviduje na svojej adrese. Pre ľudí, ktorí si zaregistrujú firmu, ale nezačnú hneď podnikať, je zbytočné platiť prenájmy. Čiže zatiaľ sú na adrese splnomocnenca, kam prichádza aj pošta. Tá sa vybavuje podľa dohody (písomnej alebo ústnej), buď ju otvára a vybavuje priamo splnomocnenec, alebo ju posiela zakladateľovi firmy.“

Ďalšia vec, na ktorú treba myslieť, sú účtovníci. Aj v prípade, že firma ešte nevykonáva podnikateľskú činnosť, treba podať daňové priznanie, na ktoré komora zabezpečuje v Kanade akreditovaných účtovníkov. Na to treba rátať okolo 300 CAD. Čo sa týka pošty, každé jej vybavenie stojí 20 – 30 CAD. Pokiaľ firma nevyvíja činnosť, vybavuje sa len minimum administratívy a finančné náklady na jej chod sú veľmi nízke. Ak však firma chce vstúpiť do podnikania, komora jej pomôže nájsť vhodné priestory. Niekto chce kúpiť napríklad cukráreň, ďalší chce výrobňu cestovín. Komora pomôže hľadať vhodné miesta či zistiť, kto predáva malé výrobné objekty a pod. Každého podnikateľa informuje o daňovom systéme, lebo v každej provincii sa platia dane inak. Najnižšie dane zo zisku a z príjmu sú v provincii Alberta a najvyššie v provincii Britská Kolumbia. Provincia Ontário patrí výškou daní k priemeru.

Založenie podniku v Kanade má pre slovenského podnikateľa tri základné výhody:

1. Výrazne jednoduchšie vybavovanie vstupných víz do Kanady. Založením spoločnosti alebo živnosti si slovenský podnikateľ vytvorí v Kanade predvoj.

2. Je to finančne oveľa menej náročné ako založenie eseročky na Slovensku. Založenie firmy v Kanade cez KSOK vychádza v prepočte len na približne 70-tisíc Sk.

3. Zvýši sa tým imidž firmy, najmä pri rokovaní so zahraničnými i slovenskými obchodnými partnermi, lebo mať pobočky v zahraničí je dôkazom úspešnosti a expanzie firmy a ľahšie sa tak nadväzujú nové obchodné styky.

Ďalšou veľkou výhodou vlastnenia živnosti alebo spoločnosti v Kanade je jednoduchšie vydanie vstupného víza aj do USA, keďže krajiny sú členmi Dohody o voľnom obchode – NAFTA.

Pomoc začínajúcim

Komora zabezpečuje pre slovenských podnikateľov, ktorí chcú žiť a podnikať v Kanade, aj kontakty s podnikateľmi v danom alebo podobnom odbore, ktorí im pomôžu zorientovať sa na trhu a poskytujú im mimoriadne cenovo výhodné krátko- i dlhodobé ubytovanie.

„Väčšina slovenských imigrantov podnikajúcich v Kanade sa vyjadrila, že bez kontaktov a znalostí prostredia nie je podnikanie v tejto krajine jednoduchou záležitosťou. Až po dôvernom spoznaní podmienok je výhodné dať sa na podnikanie. Komora má možnosť ponúknuť našim podnikateľom poradcov pre danú oblasť podnikania. Tí poskytujú dôležité informácie formou platených konzultácií alebo platených konzultantov,“ hovorí J. Burza.

Kanadská vláda sponzoruje pre záujemcov o podnikanie semináre, kde sa budúci podnikatelia oboznámia s podnikaním v tejto krajine. Pravda, ide skôr o záujemcov, ktorí imigrovali do Kanady a chcú tu začať podnikať. Usporadúvajú sa tam dva druhy seminárov:

– Determinig Self – Employment Feasibility (DSEF) – je to trojtýždňový program určený na pomoc začínajúcim podnikateľom. Na 56 hodinách seminárov sa dozvedia o možnostiach podnikania, o všeobecných obchodných trendoch, skúsenostiach a znalostiach. Ďalej sa preberá „životaschopnosť“ ich podnikateľského zámeru, prieskum trhu, úvod do obchodných financií a podnikateľského plánu.

– Self Employment Equity Program (SE Equity) – tento desaťapoltýždňový program obsahuje 144 hodín obchodných seminárov, konzultácie vedúce k úspešnému skompletizovaniu obchodného zámeru a začatiu vlastného podnikania. Súčasťou je aj tvorba podnikateľského plánu, pomoc obchodných poradcov a pracovné stretnutia.

Zbaviť sa starých predstáv

Naši podnikatelia a odborníci majú výborné šance obstáť aj na kanadskom trhu.

Ich výhody spočívajú v odbornej zdatnosti a v lacnejšej pracovnej sile na Slovensku, ktorá sa odráža aj na cene výrobkov alebo služieb umiestňovaných na tomto trhu. Napríklad softvérová firma bude vyrábať softvérové programy pre Kanadu a môže oveľa jednoduchšie konkurovať cenami než kanadské firmy, lebo tamojšie platy sú oveľa vyššie ako na Slovensku.

Pokiaľ by chcel podnikateľ žiť v Kanade a rozbehnúť tu firmu, má k dispozícii centrá na pomoc začínajúcim podnikateľom. Väčšinou ide o bezplatné organizácie, ktoré začínajúceho podnikateľa informujú, ako sa pohybovať na trhu, a dávajú aj kontakty, kde sa to môže naučiť. Samozrejme, oveľa lepšie je kontaktovať sa s odborníkmi, ktorí nedávajú len všeobecné informácie a rady, ale ktorí vedia naozaj účinne pomôcť v začiatkoch podnikania.

„Na Slovensku je zatiaľ veľmi zaužívaný názor, že firma alebo jej pobočka v zahraničí by v podstate mala slúžiť len na predaj tradičných slovenských výrobkov či služieb. To je veľmi zastaraná predstava. Nik nevyváža do Kanady oštiepky, bryndzu alebo žinčicu. Oveľa lepšie je zaoberať sa pokrokovými technológiami, napríklad fyzikálnymi úpravami pitnej vody, vývojom softvéru, pričom malé slovenské firmy môžu byť z dôvodu nižších nákladov za pracovnú silu konkurencieschopnejšie ako veľké.

Vyvážať technológie, softvér či investície je oveľa výhodnejšie než zastarané predstavy o tom, čo by malo v Kanade úspech,“ zdôrazňuje J. Burza. Komora pomôže záujemcom zorientovať sa, aké výrobné odvetvia a služby sú v tej-ktorej provincii najžiadanejšie a do čoho je vhodné investovať.

Takisto dostanú kontakt aj na slovenských podnikateľov, ktorí v Kanade už podnikajú a môžu pomôcť pri orientácii i v základných otázkach podnikania v tejto krajine.

Služby podnikateľom

KSOK zabezpečuje pre našich podnikateľov aj kompletný servis spojený s ich návštevou Kanady. Ide najmä o poskytnutie technickej a personálnej podpory na rozvoj obchodných vzťahov – zabezpečenie kancelárskych a rokovacích priestorov, prekladateľov, tlmočníkov výhodného krátko- a dlhodobého ubytovania, propagácie firmy a pod., výhodné zľavy na cestovné a zdravotné poistenie najväčšou svetovou poisťovňou AIG (12 – 20 %). Ďalej ide o prednostné vydanie exkluzívnej platobnej karty Diners Club International, ktorá ako jediná zo svetových kariet poskytuje 2-mesačný bezúročný úver, možnosť využívať služby vyše 80 VIP letiskových salónikov na celom svete a získať 30-percentnú zľavu v celosvetovej požičovni áut AVIS.

Komora svojim členom v spolupráci so spoločnosťou Tulip poskytuje 25- až 35-percentnú zľavu na ubytovanie v hoteloch po celom svete, 10-percentnú zľavu z cien najväčšieho svetového prepravcu malých a stredných zásielok – americkej firmy FedEx, 7-percentné zľavy na lety ČSA do Kanady, 5-percentné zľavy pre iné svetové letecké spoločnosti pre ekonomickú triedu a 4,5- až 7-percentné zľavy pre biznisovú a prvú triedu. Členstvo v komore umožňuje využiť aj 10-percentné zľavy na dovolenky cestovnej kancelárie Seneca Tours a minimálne poplatky za osobné podanie turistických alebo biznisových víz do Kanady na vízovom oddelení kanadského veľvyslanectva so sídlom vo Viedni.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS