ČLÁNOK
Akcionárov Biochemu navštevujú podvodníci
21. augusta 2001

Na skutočnosť, že niektorých akcionárov spoločnosti Biochemu, a.s., Stará Vajnorská č. 6 , 821 08 Bratislava môžu navštíviť osoby, ktoré sa vydávajú za predstaviteľov tejto spoločnosti a ponúkajú možnosť odkúpenia akcií Biochemu, upozorňuje Úrad pre finančný trh (ÚFT).

Pri svojej ponuke argumentujú zlými hospodárskymi výsledkami spoločnosti a tvrdia, že hodnota akcií tejto spoločnosti bude v blízkom čase nulová. Za akcie ponúkajú akcionárom nižšiu cenu, ako je aktuálna trhová cena týchto akcií na Burze cenných papierov alebo na RM-Systéme. Podľa údajov, ktoré má ÚFT k dispozícii, majetok pripadajúci na jednu akciu Biochemu dosahoval k 31. decembru 2000 hodnotu 377,90 Sk, k 30. júnu 2001 je táto hodnota približne na rovnakej úrovni.

ÚFT preto vyzýva všetkých akcionárov, ktorých takto oslovili, aby o tom informovali na Úrad pre finančný trh, Radlinského ul., 813 18 Bratislava 1, tel.: 02/57262600, fax: 02/57262707 alebo e-mail: info@uft.sk.

Agentúre SITA poskytol túto informáciu ÚFT.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS