ČLÁNOK
Akcionárom SPP bude nová spolocnost
3. marca 2003

Na valnom zhromaždení Slovenského plynárenského priemyslu odznie informácia o tom, že 49 % akcií podniku, ktoré nadobudli Gaz de France, Ruhrgas a Gazprom bude mat na svojom úcte spolocný podnik registrovaný v Holandsku. Informácie potvrdil Financným novinám zdroj blízky Prezídiu Fondu národného majetku SR. Tento krok je z hladiska investorov logický. Legálnym spôsobom sa vyhnú plateniu daní z dividend, alebo kapitálového výnosu v prípade, že by predali tento podiel.

Valné zhromaždenie akcionárov by mali rozhodnút o zmenách v orgánoch spolocnosti. Je pravdepodobné, že predstavenstvo opustí Ján Kasper, ktorý bol do funkcie nominovaný SDL.

Výnos z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu sa má použit na reformu dôchodkového systému na Slovensku. Momentálne je výnos na úcte Národnej banky Slovenska a predstavuje spolu s výnosom z úrocenia asi 70 mld. Sk.

S výnosmi z predaja zvyšného balíka akcií SPP sa pocíta tiež na zabezpecenie dôchodkovej reformy. Niektorí úcastníci financného trhu si myslia, že vláda nedostane velký výnos, pretože konzorcium má predkupné právo na získanie dalších troch percent akcií a nemusí kupovat celých 51 %.

Ivan Špáni v Hospodárskych novinách 10. 1. 2003 napísal, že v tomto roku z akciových spolocností, ktorých akcionárom je ministerstvo hospodárstva, ocakáva dividendy 4,9 mld Sk, z toho vyše 4,5 mld Sk z 51% podielu štátu v SPP. Od dalšieho adepta na privatizáciu – Slovenských elektrární – možno tažko ocakávat dividendy. Na konci roku 2001 mali dlh 58,9 mld Sk, pricom celkové aktíva spolocnosti predstavovali 145,6 mld Sk. Akcionárske zmluvy s majitelmi 49% podielov v strategických podnikoch však umožnujú predaj casti podielov len za špecifických podmienok, definovaných predkupným právom na nákup zostávajúcich akcií – ak sa akcionári (FNM SR, resp. MH SR a investori) nedohodnú inak. Pritom tieto zmluvy (vrátane špecifických podmienok) sú predmetom obchodného tajomstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS