ČLÁNOK
Akcionári ZSNP odsúhlasili ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze
3. septembra 2004

Valné zhromaždenie ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom dnes schválilo ukončenie obchodovania s akciami spoločnosti na burze cenných papierov.

„Akcie vydané spoločnosťou nebudú obchodované na burze cenných papierov v SR ani v zahraničí, a to nielen na trhu kótovaných cenných papierov, ale ani na regulovanom voľnom trhu či inom trhu burzy cenných papierov,“ uviedol člen Predstavenstva ZSNP Jozef Oravkin.

Akcionári rozhodli aj o zmene podoby akcií zo zaknihovaných cenných papierov na doručiteľa na listinné cenné papiere na meno a s tým súvisiacej zmene stanov. Zmeny nastanú aj v dozornej rade spoločnosti a stanovy spoločnosti budú na základe výsledkov zhromaždenia zosúladené s novelou Obchodného zákonníka.

ZSNP uzatvoril prvých šesť mesiacov tohto roku so ziskom 425,8 milióna Sk, pri celkových tržbách z predaja výrobkov a služieb 1,7 miliardy Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS