ČLÁNOK
Akcionári VÚB vymenili dvoch členov dozornej rady
9. decembra 1999

Akcionári Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB) na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) schválili aj zmeny v Dozornej rade (DR) banky. Novými členmi dozornej rady sa namiesto Jozefa Trojáka a Jozefa Bachratého, ktorí sa vzdali funkcie na vlastnú žiadosť, stali Viera Gajdošová a Jana Pohlová z Ministerstva financií SR. Akcionári takisto schválili zmenu stanov spoločnosti v nadväznosti na novelizáciu zákona o bankách a schválené navyšovanie základného imania spoločnosti VÚB. Na MVZ banky sa celkovo zúčastnilo 64,9 % akcionárov.
Akcionári na stredajšom mimoriadnom valnom zhromaždení Všeobecnej úverovej banky, a.s., Bratislava schválili aj zvýšenie základného imania spoločnosti o 8,9 mld. Sk. Imanie akcionári zvýšia upísaním 89 ks akcií v nominálnej hodnote 100 mil. Sk, pričom upisovania sa nemôžu zúčastniť minoritní akcionári. Na upisovaní sa tak zúčastní ministerstvo financií. Z pohľadu výšky základného imania bude VÚB, a.s. jednou z najväčších bánk v regióne V 4. Výška doterajšieho základného imania VÚB predstavovala 4,078 mld. Sk.
Fond národného majetku kontroluje v súčasnosti 50,799 % akcií Všeobecnej úverovej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS