ČLÁNOK
Akcionári VSŽ znížili základné imanie podniku na tretinu
23. apríla 2002

Akcionári spoločnosti VSŽ, a.s. na svojom pondelkovom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) odsúhlasili zníženie základného imania spoločnosti. Nominálna hodnota každej akcie klesla z doterajších 1000 Sk na 343 Sk. Celkové základné imanie sa tak znížilo z pôvodných takmer 16,45 mld. Sk na 5,64 mld. Sk. Takto získané prostriedky budú použité na vyrovnanie straty za roky 1998 a 1999 vo výške 9,6 mld. Sk. Dôvodom takého postupu akcionárov je novela Obchodného zákonníka. Podľa nej by spoločnosť musela zisk použiť prioritne na uhradenie straty z minulých rokov a až potom by mohla deliť zisk medzi akcionárov. Ako zdôraznili zástupcovia akcionára – spoločnosti J&T Finance Group, a.s., zníženie základného imania vyplývalo zo zákona a táto operácia v žiadnom prípade neovplyvní trhovú cenu akcií VSŽ.

Zníženie základného imania umožní akcionárom v budúcnosti výplatu dividend z nerozdeleného zisku. Ten po pondelkovom valnom zhromaždení dosahuje výšku viac ako 2 mld. Sk. K doteraz evidovanému nerozdelenému zisku z minulých rokov vo výške 1,4 mld. Sk pridali akcionári aj zisk za rok 2001 vo výške 690 mil. Sk. Z celkového čistého zisku 767 mil. Sk odviedli zvyšných 76,6 mil. Sk do rezervného fondu tak, ako im to ukladá zákon. Prípadné zvolanie ďalšieho valného zhromaždenia, kde by sa rozhodovalo o výplate dividend, bude musieť iniciovať niektorý z akcionárov. Zástupca J&T Ivan Jakabovič na tlačovej besede po MVZ uviedol, že zatiaľ neuvažujú o takomto kroku. Spolu s ďalšími členmi investičného konzorcia chcú najprv vykonať hĺbkovú analýzu spoločnosti a podľa jej výsledkov usúdia, či je výplata dividend prospešná pre akcionárov.

Pondelkové MVZ sa tiež zaoberalo zmenami v stanovách VSŽ. Akcionári v nich upravili predmet podnikania spoločnosti, posilnili právomoci dozornej rady voči predstavenstvu firmy, zvýšili počet členov dozornej rady z pôvodných 4 na 8 osôb a zosúladili stanovy s novelou Obchodného zákonníka. Akcionári odsúhlasili aj výročnú správu vedenia za rok 2001, správu dozornej rady, účtovnú uzávierku, ako aj správu audítora za toto obdobie. Vymenovali tiež nových členov dozornej rady, v ktorej sa už objavili zástupcovia nových akcionárov VSŽ.

V minulom roku dosiahla spoločnosť VSŽ, a.s. čistý zisk 767 mil. Sk. Celkové tržby a výnosy boli viac ako 8 mld. Sk a celkové náklady boli v minulom roku 7,27 mld. Sk. VSŽ mala koncom roka 18 dcérskych spoločností s majoritným vplyvom. Tie za minulý rok vyprodukovali tržby vo výške 4,47 mld. Sk. Trinásť spoločností vytvorilo účtovný zisk vo výške 54,7 mil. Sk. Ostatné spoločnosti v reštrukturalizácii vyprodukovali plánovanú stratu. Ide predovšetkým o firmy VSŽ Inžiniering a Profil Rakovo. VSŽ a.s., ktorá funguje ako dvojcestný holding, okrem výnosov z podnikania dcérskych firiem získala aj 225 mil. Sk za prenájom majetku týmto firmám.

K 20. marcu bola najväčším akcionárom VSŽ, a.s. spoločnosť USSAC Inc, ktorá vlastní 24,52 % akcií. Ďalej nasledujú Fond národného majetku SR so 16,46-percentným podielom, Poštová banka, a.s. s 12,13 %. Rakúska Bank Austria vlastní 10,09 % akcií, Prvá penzijná má 9,47 % akcií, Reštitučný investičný fond 2,95 % a zahraničné spoločnosti Trim Luffer Ltd. a Cifi s.a. takmer po 2 %.

Koncom minulého roka predal 21-percentný balík akcií VSŽ zo svojho portfólia Transpetrol. Celý balík si mali na základe dohôd rovnakým dielom rozdeliť skupiny J&T, Istrokapitál a Penta. Podľa hovorcu J&T Maroša Sýkoru momentálne skupina firiem J&T, Penta a Istrokapitál kontrolujú celkovo asi 27 % akcií VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS