ČLÁNOK
Akcionári UniBanky rozhodli o použití minuloročného zisku
26. apríla 2002

Z celkového minuloročného čistého zisku UniBanky, a.s. v objeme 131 mil. Sk banka ponechá v rámci nerozdeleného zisku na budúce použitie viac ako 100,4 mil. Sk. Do rezervného fondu pričlení zo zisku 13,1 mil. Sk a do sociálneho fondu 10,6 mil. Sk. Časť zisku v objeme takmer 7 mil. Sk banka použije na krytie strát minulých rokov. Rozdelenie zisku schválili na valnom zhromaždení akcionári banky. Informoval o tom tlačový tajomník banky Michal Štefánek.

Akcionári banky schválili tiež správu o podnikateľskej činnosti banky a o stave jej majetku v roku 2001 a jej zámery na tento rok. V tomto roku chce banka intenzívne rozvinúť svoju obchodnú činnosť, ktorá by jej mala priniesť opätovnú ziskovosť. Postupným cieľom UniBanky je stať sa jednou z troch najefektívnejších bánk na Slovensku.

UniBanka, ktorá donedávna pôsobila pod názvom Poľnobanka, dosiahla vlani prevádzkový zisk 474 mil. Sk, čo na medziročnej báze predstavuje nárast o 21,8 percenta. Čistý zisk banky predstavoval 131 mil. Sk, v roku 2000 pritom banka vykázala stratu 1,099 mld. Sk. Bilančná suma banky predstavovala ku koncu decembra 33,757 mld. Sk.

Majoritným vlastníkom banky je spoločnosť UniCredito Italiano, ktorá drží 72,39 % akcií. Druhým najvýznamnejším akcionárom, s podielom 19,90 %, je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Ministerstvo pôdohospodárstva SR má v banke podiel 1,59 %, zvyšok vlastnia menší akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS