ČLÁNOK
Akcionári súhlasili s transakciou s U.S. Steel
12. októbra 2000

Hodnota predaného majetku predstavuje celkom 23,138 mld. Sk.
Takmer sto percent prítomných akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) VSŽ, a.s. Košice súhlasilo s podmienkami transakcie, ktorou sa americká oceliarska spoločnosť U.S. Steel stala vlastníkom hutníckych aktív VSŽ. Za totiž hlasovalo 99,98 % prítomných akcionárov.
Americká spoločnosť U.S. Steel vyplatí za obchodné podiely vo firmách Steel Košice, s. r. o. a VSŽ – U.S. Steel celkom 445,5 – 495,5 mil. USD. Táto suma predstavuje prevzatie dlhu VSŽ vo výške 325 mil. USD voči veriteľským bankám, vyplatenie hotovosti vo výške 60 mil. USD splatných k dátumu ukončenia transakcie, vyplatenie daňových kompenzácií vo výške 15 mil. USD, splatných do 60 dní od ukončenia transakcie, ďalej vyplatenie 25 – 75 mil. USD v priebehu rokov 2002 až 2003 a vyplatenie 20,5 mil. USD v štyroch splátkach do 25. marca 2001.
Hodnota predaného majetku predstavuje celkom 23,138 mld. Sk, z čoho 20,96 mld. Sk je hodnota majetkového podielu v Steel Košice, s.r.o. a 2,17 mld. Sk je hodnota podielu v spoločnom podniku VSŽ – U.S. Steel, s.r.o.
Na MVZ sa prezentovali akcionári vlastniaci 13 542 593 z celkového počtu 16 449 263 akcií, čo predstavuje 82,33 % akcionárov. Najväčším akcionárom VSŽ je v súčasnosti Bank Austria s 23,13 %, Transpetrol kontroluje 21,24 %, USX Corporation (materská spoločnosť U.S. Steel) vlastní 13,90 % a zamestnanecká spoločnosť Hutník má 10,63-percentný podiel. Okrem toho Fond národného majetku vlastní 3,79 %, Ferrimex 3,48 %, Reštitučný investičný fond 2,94 % a Ján Smerek, bývalý prezident VSŽ, má 1,02 % akcií. Zvyšných takmer 20 % akcií vlastnia akcionári disponujúci menej ako jedným percentom akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS