ČLÁNOK
Akcionári ST schválili vyplatenie dividend, L. Mikuš už nie je prezidentom
4. júla 2002

Akcionári Slovenských telekomunikácií (ST), a.s. na stredajšom valnom zhromaždení spoločnosti schválili vyplatenie dividend z dosiahnutého zisku za minulý rok, ktorých objem predstavuje 1,707 mld. Sk. Sumu 169 mil. Sk predstavuje zrážková daň z dividend. Ministerstvu dopravy, ktoré vlastní 34 % akcií a Fondu národného majetku s 15-percentným podielom bude tak vyplatených 711 mil. Sk. Táto časť dividend sa použije hlavne na úhradu dlhov verejnoprávnych médií STV a SRo voči ST. Zvyšných 51 % akcií firmy vlastní Deutsche Telecom AG. Informovala o tom spoločnosť.

Predstavenstvo ST v stredu odvolalo Ladislava Mikuša z funkcie prezidenta spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti okrem personálnych zmien hodnotilo aj dosiahnuté výsledky za uplynulé obdobie. Vrcholový orgán firmy vníma naštartované zmeny pozitívne, na druhej strane však vyzdvihol potrebu zdynamizovať prípravu spoločnosti na liberalizovaný telekomunikačný trh. „V roku 2001 dosiahla spoločnosť výborné finančné výsledky. Vyplatenie dividend z dosiahnutého zisku potvrdzuje, že vynikajúce fungovanie ST bolo v prospech oboch akcionárov. Tieto výsledky dosvedčujú nevyhnutnosť už naštartovanej transformácie,“ povedal podpredseda predstavenstva ST Štefan Bugár.

Mark von Lillienskiold, dočasne splnomocnený vedením spoločnosti, vidí budúcnosť ST optimisticky. „Do budúcnosti sa pozerám s veľkým optimizmom a nadšením. Spoločnými silami rozvinieme ďalšie aktivity spoločnosti v prospech slovenských zákazníkov, zamestnancov a akcionárov,“ povedal.

Predstavenstvo a následne valné zhromaždenie akcionárov v stredu na svojom mimoriadnom zasadnutí odsúhlasilo okrem vyplatenia dividend aj nové stanovy spoločnosti, ktoré boli zosúladené s novoprijatým Obchodným zákonníkom.

Predstavenstvo Slovenských telekomunikácií (ST), a.s. odvolalo Ladislava Mikuša z funkcie prezidenta spoločnosti. Urobilo tak na základe vlastnej žiadosti a po vzájomnej dohode. Dočasným vedením spoločnosti bol poverený Mark von Lillienskiold, súčasný prvý výkonný viceprezident pre financie a člen predstavenstva ST. Informovala o tom spoločnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS