ČLÁNOK
Akcionári Slovenskej poisťovne upísali nové akcie v hodnote 120,412 mil. Sk
20. augusta 2001

Akcionári Slovenskej poisťovne, a.s. upísali v prvom kole 668 954 ks akcií v hodnote 120,412 mil. Sk. V tomto kole sa mohli navýšenia základného imania zúčastniť len súčasní akcionári na základe predkupného práva. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Lucia Bombošová. Základné imanie by sa malo navýšiť celkove o 630 mil. Sk, v druhom kole tak akcionári môžu získať ešte 2 831 046 akcií v hodnote 509,588 mil. Sk.

Navyšovania základného imania by sa mali podľa memoranda, ktoré podpísala Penta Group s Ministerstvom financií SR, zúčastniť len minoritní akcionári. Doriešia sa tak nejasnosti okolo akcionárskej štruktúry, ktoré vznikli po predminuloročnom navyšovaní základného imania o 2 mld. Sk na 3,5 mld. Sk. Navyšovania sa vtedy zúčastnil iba štát, minoritní akcionári boli vylúčení.

V druhom kole sa budú môcť od 22. do 24. augusta o neupísané akcie uchádzať bez obmedzenia akcionári, ktorí sa zúčastnili prvého kola. V treťom kole, ktoré bude 30. augusta, budú môcť zvyšok neupísaných akcií získať akékoľvek fyzické a právnické osoby. Vydať by sa malo celkom 3,5 mil. kusov akcií v nominálnej hodnote 180 Sk.

Štát kontroluje prostredníctvom MF a Fondu národného majetku 78 % akcií SP. Po zvýšení základného kapitálu o 630 mil. Sk minoritnými akcionármi klesne jeho podiel na 67 %. Penta v poisťovni donedávna vlastnila 4-percentný podiel. Začiatkom júla však na Burze cenných papierov v Bratislave kúpila ďalších 3,23 % akcií. Medzi ostanými drobnými akcionármi figuruje aj VSŽ, Poštová banka a Všeobecná úverová banka.

Slovenská poisťovňa je v súčasnosti v procese privatizácie. Informačné memorandum poisťovne si prevzalo 23 záujemcov. Užší okruh potenciálnych investorov vyberie komisia 6. septembra. Vybraní kandidáti budú môcť od 10. septembra vykonať v SP due diligence. Konečným termínom na odovzdanie záväzných ponúk je predbežne 1. december. Víťazný kandidát by mal byť známy v decembri.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS