ČLÁNOK
Akcionári Slovenskej poisťovne rozhodli o zvýšení základného imania
11. júla 2001

Akcionári Slovenskej poisťovne, a.s. (SP) rozhodli o navýšení základného imania o 630 mil. Sk. Prvé kolo upisovania nových akcií sa uskutoční od 15. do 17. augusta a navyšovania sa môžu zúčastniť len súčasní akcionári na základe predkupného práva. V druhom kole sa budú môcť od 22. do 24. augusta o neupísané akcie uchádzať bez obmedzenia akcionári, ktorí sa zúčastnili prvého kola. V treťom kole, ktoré bude 30. augusta, budú môcť zvyšok neupísaných akcií získať akékoľvek fyzické a právnické osoby. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Lucia Bombošová.

Vydať by sa malo celkom 3,5 mil. kusov akcií v nominálnej hodnote 180 Sk. Tieto akcie by mali byť zaknihované a znieť na doručiteľa. Nemali by byť pritom verejne obchodovateľné. Upisovateľ musí pri upísaní splatiť 30 % nominálnej hodnoty upísaných akcií, zvyšok musí uhradiť najneskôr do jedného roka. Základné imanie sa bude navyšovať na návrh akcionára Penta Investments Limited, All Street, a.s., o.c.p. ktorý v poisťovni donedávna vlastnil 4-percentný podiel. Začiatkom júla však Penta na Burze cenných papierov v Bratislave kúpila ďalších 3,23 % akcií.

Navyšovania základného imania by sa mali podľa memoranda, ktoré podpísala Penta s Ministerstvom financií SR, zúčastniť len minoritní akcionári. Doriešia sa tak nejasnosti okolo akcionárskej štruktúry, ktoré vznikli po minuloročnom navyšovaní základného imania o 2 mld. Sk na 3,5 mld. Sk. Navyšovania sa vtedy zúčastnil iba štát, minoritní akcionári boli vylúčení. Zapísanie zvýšeného kapitálu do obchodného registra však donedávna blokoval súdny spor, pretože Penta napadla právoplatnosť navýšenia. V memorande sa Penta zaviazala, že stiahne všetky žaloby.

Štát kontroluje prostredníctvom MF a Fondu národného majetku 78 % akcií SP. Po zvýšení základného kapitálu o 630 mil. Sk minoritnými akcionármi klesne jeho podiel na 67 %. Podľa predstaviteľov Penty spoločnosť využije celé svoje predkupné právo. Medzi ostanými drobnými akcionármi figuruje aj VSŽ, Poštová banka a Všeobecná úverová banka.

Slovenská poisťovňa je v súčasnosti v procese privatizácie. V polovici júna bol v zahraničnej aj domácej tlači zverejnený tender na odpredaj majority akcií. Záujemcovia si budú môcť prevziať informačné memorandum do 23. júla. Víťazný kandidát by mal byť známy v decembri tohto roku. O získanie SP prejavila neoficiálne záujem francúzska AXA, holandská Aegon, skupina Eureko a TBI Holding, nemecká Allianz a talianska La Fondiaria.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS