ČLÁNOK
Akcionári SA sú za vloženie lietadiel štátom do spoločnosti
22. októbra 2001

Akcionári Slovenských aerolínií, a.s. (SA) podporujú myšlienku vkladu troch lietadiel do základného imania spoločnosti, pretože by to znamenalo zlepšenie jej ratingu. Zároveň ale odmietajú v tejto súvislosti akékoľvek nekalé špekulácie. Uviedla to Zuzana Würflová z tlačového oddelenia SA ako reakciu na vyhlásenie poradcov Ivana Mikloša, ktorí tvrdia, že „cieľ súkromných akcionárov je jasný, vkladom lietadiel vymeniť svoj väčšinový podiel s hodnotou nula za menšinový, avšak s hodnotou 97 mil. SK.“

„Keby domáci investori chceli špekulovať, neutratili by doteraz nielen ani korunu do tohto projektu, ale ani by viac ako šesť rokov nestrácali svoju energiu,“ dodala Würflová.

Opačný názor zastávajú poradcovia I. Mikloša, pretože si myslia, že štát už viackrát prerobil niekoľko miliónov korún a preto nemôže neustále vkladať kapitál do tejto spoločnosti. Nestotožňujú sa preto s myšlienkou vkladu troch lietadiel do spoločnosti a považujú za potrebné zaoberať sa aj myšlienkou konkurzu SA.

Ekonomickí ministri navrhli do materiálu zaoberajúceho sa ďalším postupom nakladania so štátnym podielom v (SA) doplniť tretí variant, ktorým by mal byť konkurz spoločnosti. Materiál v súčasnosti dopĺňa predkladateľ, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR, a to o viaceré ekonomické údaje, štruktúru záväzkov a pohľadávok a súvahu. Po doplnení údajov by sa mala materiálom zaoberať vláda SR bez predchádzajúceho posúdenia ekonomickými ministrami.

MDPT sa netají skutočnosťou, že myšlienka konkurzu by znamenala likvidáciu spoločnosti SA a naďalej podporuje pôvodne navrhované riešenie. Momentálne však dopĺňame materiál o viaceré ekonomické údaje v súlade s požiadavkou ekonomických ministrov. Tento materiál by mal byť dopracovaný ku koncu mesiaca október, prípadne začiatkom novembra“ pre agentúru SITA to povedal vedúci úradu MDPT Peter Klučka.

Vláda tak stojí pred ťažkým rozhodnutím, ako sa vyrovnať so štátnym podielom v SA. Predložené budú tri návrhy a to možnosť konkurzu SA, ktorý navrhli ekonomickí ministri a pôvodné dva varianty, ktoré navrhlo ministerstvo dopravy. V prvom variante navrhuje ministerstvo zvýšiť základné imanie SA o hodnotu lietadiel vo vlastníctve štátu, čím by došlo k zvýšeniu základného imania o 600 mil. Sk a štát by získal majoritný podiel v spoločnosti vo výške 82 %. Podľa druhého variantu by došlo k realizácii pôvodného návrhu privatizácie 34-percentného majetkového podielu štátu v spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS