ČLÁNOK
Akcionári sa priklonili k vyššej dividende
22. mája 1998

Podporili návrh podpredsedu dozornej rady Jaroslava Grubera zastupujúceho 10-percentného akcionára spoločnosti – Hutník, a.s., Košice, podľa ktorého sa zvyšuje hrubá dividenda na jednu akciu z 15 na 20 Sk. Rozdiel viac ako 80 mil. Sk pôjde na úkor tvorby fondu rozvoja spoločnosti, ktorý tak bude predstavovať 225,6 mil. Sk. J. Gruber návrh odôvodnil tým, že dividenda v objeme 15 Sk nie je adekvátna dosiahnutému zisku spoločnosti a ani k tohtoročným výsledkom za prvý štvrťrok. Ďalej uviedol, že predpokladaný zisk VSŽ Holding za prvý polrok 1998 bude na úrovni celoročného hospodárskeho výsledku z roku 1997. Zvýšením hrubej dividendy z 15 na 20 Sk vzrastie podiel vyplatených dividend na čistom zisku spoločnosti zo 41,5% na 55,3%. Podľa pôvodného návrhu by na dividendách spoločnosť zároveň vyplatila 86,6% konsolidovaného čistého zisku, pri zvýšení hrubej dividendy to bude 115,5%. Akcionári VSŽ Holding schválili na dnešnom valnom zhromaždení okrem účtovnej závierky za rok 1997 aj zmenu v orgánoch spoločnosti. Novým členom predstavenstva sa stal Milan Uhliar, doterajší konateľ a generálny riaditeľ VSŽ Nákup, s.r.o., ktorý do 1. januára 1997 pôsobil ako konateľ spoločnosti VSŽ Export-Import, s.r.o. Akcionári zároveň odsúhlasili zmenu stanov spoločnosti, na základe ktorej sa mení právomoc dozornej rady pri udeľovaní predchádzajúceho stanoviska k uskutočňovaniu významných finančných a majetkových transakcií. Za prvé tri mesiace dosiahol VSŽ Holding, a. s., Košice čistý zisk 151 mil. Sk, hrubý zisk predstavoval 343 mil. Sk. Znamená to medziročný nárast o 300 %, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka evidovala spoločnosť čistý zisk 45 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS