ČLÁNOK
Akcionári sa na MVZ nedohodli
19. marca 1998

„Doterajší akcionári verzus noví záujemcovia sa nedohodli, z čoho vyplýva, že podľa záverov z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) som povinný do 30 dní zvolať ďalšie MVZ. O presnom dátume jeho konania rozhodneme zrejme ešte tento týždeň,“ povedal správca pre výkon nútenej správy IRB Dušan Krkoška po skončení dnešného MVZ. Podľa neho nemožno výsledok MVZ hodnotiť ako neúspech doterajších strategických investorov, pretože všetky rokovania sú ešte otvorené a investori, ktorí sa zaujímajú o kúpu tejto banky, naďalej s Národnou bankou Slovenska (NBS) rokujú. „Jedným z nich je Slovenská poisťovňa, ale sú to aj zahraničné spoločnosti, ktoré nemôžem menovať, pretože sú len vo fáze záujmu o IRB a nepredložili konkrétne návrhy, “ zdôraznil D. Krkoška. Ako D. Krkoška povedal, strategickí investori majú samozrejme záujem o majoritný podiel v tejto banke. Podľa neho sú už vypracované scenáre, v ktorých by domáci strategický investor začal ako 100-percentný akcionár, pričom ako minoritný akcionár by sa na navýšení základného imania mohla podieľať aj zahraničná spoločnosť. „Do budúceho MVZ by sa situácia mala vyriešiť, pretože hlavne drobní akcionári robili dosť veľké problémy, čo vôbec neprispieva k stabilite tejto banky na trhu. Malí akcionári nie sú bohužiaľ informovaní o základných právach akcionárov a prednášali dosť irelevantné návrhy, ktoré na VZ nepatria,“ dodal D. Krkoška. Podmienkou zo strany núteného správcu, ktorým je NBS bolo, že nový subjekt okrem povinných 0,5 mld. Sk vkladu do základného imania zabezpečí v roku 1998 jeho zvýšenie na 2,5 mld. Sk a v roku 1999 na 3,3 mld. Sk. Banka by tak mala dosiahnuť požadovaný limit kapitálovej primeranosti. Na dnešnom MVZ sa zúčastnilo 79,3 % akcionárov. Znamená to, že boli prítomní všetci rozhodujúci akcionári, vrátane Fondu národného majetku SR a VSŽ Holding. Na IRB bola 19. decembra 1997 uvalená nútená správa NBS. Dôvodom boli problémy banky s likviditou. Predstavitelia NBS po viacerých dohadoch o zahraničných investoroch neskôr avizovali, že centrálna banka rokuje s jedným domácim subjektom o predaji IRB. IRB dosiahla za prvých desať mesiacov minulého roka stratu 1,3 mld. Sk. V deň zavedenia nútenej správy oznámil guvernér NBS Vladimír Masár, že nekrytá strata banky dosahuje 419 mil. Sk. Základné imanie IRB bolo 1 mld. Sk, najväčšími vlastníkmi bol Fond národného majetku SR s 34,17 % akcií a VSŽ, a.s., Košice. VSŽ vlastnili oficiálne iba 15 % akcií banky, prostredníctvom iných spoločností však kontrolujú zhruba 41 % základného imania IRB.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY


Warning: simplexml_load_file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 3

Warning: simplexml_load_file(http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 3

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml" in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 3

Fatal error: Call to a member function attributes() on null in /home/gu015600/www_root/wp-content/themes/flocks/rates.php on line 6