ČLÁNOK
Akcionári rozhodnú o znížení základného imania na 500 mil. Sk
8. septembra 1999

Zníženie kapitálu banky na hodnotu 500 mil. Sk, čo je minimálna hranica základného imania bankového subjektu, nasleduje po júlovom zvýšení imania o 5,7 mld. Sk na 8,7 mld. Sk. Znížením imania sa vykryje časť straty IRB, ktorej kumulovaná výška presahuje 9 mld. Sk.

Akcionári by mali na MVZ rozhodnúť o znížení nominálnej hodnoty akcií z 1000 Sk na 58 Sk prípade prvej emisie v celkovom objeme 3 mld. Sk a z hodnoty 10 mil. Sk na 580 tis. Sk v prípade druhej emisie v celkovej výške 5,7 mld. Sk.

Zvýšenie základného imania sa uskutočnilo rozhodnutím mimoriadneho valné zhromaždenie IRB z konca júla. Upisovateľom akcií bolo Ministerstvo financií (MF) SR, pričom prostriedky získalo z fondov Národnej banky Slovenska. Podiel MF SR v IRB sa tak zvýšil na približne 66 % a podiel Slovenskej poisťovne klesol na približne 23 %.

Na vykrytie strát by malo okrem zníženia imania banky slúžiť aj odpísanie rezervných a ažiového fondu vo výške 0,9 mld. Sk. Po doriešení zúčtovania straty banky by sa malo rozhodnúť o vstupe strategického investora. Záujem o kapitálový vstup už prejavila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). Posilnila by banku s menším podielom a následne by pomohla nájsť strategického investora. Podľa augustového vyjadrenia núteného správcu Vladimíra Hromého vzrástli šance na predaj banky po tom, čo vláda schválila prevod klasifikovaných úverov do Konsolidačnej banky a vyrovnanie straty na úkor základného imania. „Pred prijatím tohto uznesenia prezentovali skutočný záujem len asi traja investori. Ostatní totiž požadovali vyriešenie týchto dvoch okruhov,“ uviedol.

Súčasťou reštrukturalizácie banky je prevod úverových aktív IRB za bytovú výstavbu, JE Mochovce a príslušného redistribučného úveru do Konsolidačnej banky, š.p.ú., Bratislava (KBB). Tento prevod schválila NBS v polovici augusta. KBB v pondelok oznámila, že minulý týždeň podpísala zmluvu s IRB o prvom prevode úverov IRB na družstevnú bytovú výstavbu objeme 8,7 mld. Sk. KBB tiež vyslovila pripravenosť prevziať aj úvery poskytnuté Slovenským elektrárňam, zatiaľ však nebol stanovený objem týchto úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS