ČLÁNOK
Akcionári Poštovej banky o vysporiadaní straty 1,6 mld. Sk
18. júla 2000

Akcionári na riadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. jednohlasne schválili návrh ročnej účtovnej závierky za rok 1999, ktorej správnosť bola overená audítorom a schválili taktiež návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 1999. Tento návrh vychádza zo zákonných podmienok pre vysporiadanie straty. Informovala o tom hovorkyňa banky Katarína Kadašiová.
Podľa účtovnej závierky Poštová banka vykázala za minulý rok stratu 1,6 mld. Sk, v podstatnej výške ide o vytvorené rezervy a opravné položky ku klasifikovaným aktívam. „Významná časť vytvorených rezerv a opravných položiek sa v rokoch 2000 – 2001 rozpustí do výnosov banky, čím vznikne možnosť posilniť rezervné fondy banky tvorené zo zisku,“ uviedla Kadašiová.
V súvislosti s odstúpením Emila Hubináka z pozície generálneho riaditeľa Slovenských telekomunikácií, jedného zo štátnych akcionárov Poštovej banky, bodom programu valného zhromaždenia bolo aj prerokovanie jeho odstúpenia z funkcie člena dozornej rady a voľba nového člena. Stal sa ním Štefan Bugár, podpredseda predstavenstva Slovenských telekomunikácií, poverený vedením ST.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS