ČLÁNOK
Akcionári Poštovej banky deklarujú spoločný postup pri predaji
8. februára 2002

Dvaja najvýznamnejší akcionári Poštovej banky, a.s., Bratislava, spoločnosť Istrokapitál a Slovenská konsolidačná (SKo) opätovne deklarujú eminentný záujem na spoločnom postupe pri predaji svojich akcionárskych podielov na základnom imaní banky. Výsledkom ich vzájomného rokovania je potvrdenie predchádzajúceho dohovoru o koordinovanom postupe pri predaji svojich podielov v banke. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval tlačový tajomník SKo Patrik Golský.

Obaja akcionári potvrdili záujem na dodržaní pôvodného časového harmonogramu predaja, ktorý predpokladá predloženie záväzných ponúk v polovici apríla a ukončenie celého procesu do konca mája 2002.

Obsahom stretnutia oboch akcionárov bola podľa Golského konkretizácia spoločného postupu. „Vyhlásením chcem opätovne deklarovať a uistiť investorov a verejnosť o tom, že Istrokapitál bude pri predaji svojho akcionárskeho podielu v Poštovej banke postupovať jednotne a koordinovane s SKo,“ uviedol predseda predstavenstva Istrokapitálu Miroslav Remeta.

Podľa generálnej riaditeľky a podpredsedníčky predstavenstva SKo Márie Papcunovej je snahou oboch strán nájsť čo možno najefektívnejší spôsob koordinovaného predaja, ktorý poskytne investorom dostatočné záruky o spoločnom postupe oboch akcionárov. „Predpokladáme, že tento fakt sa pozitívne premietne na predajnej cene predmetného balíka akcií,“ uviedla Papcunová. Obaja akcionári sa tiež dohodli, že ich vzájomné stanovisko bude jediným oficiálnym vyhlásením až do okamihu ukončenie rokovaní o konečnej podobe vzájomnej dohody.

Tender na predaj 55 % akcií Poštovej banky vyhlásila SKo v polovici decembra minulého roka. Do piatku 8. februára môžu kandidáti na ich kúpu predložiť svoje nezáväzné ponuky. Finančný poradca SKo pri tomto obchode, spoločnosť KPMG, vytvorila investorom dostatočný časový priestor na vypracovanie predbežných ponúk. Pôvodným dátumom na predloženie ponúk bol totiž 29. január. Istrokapitál vlastní v Poštovej banke 34,25 % akcií.

Predbežný záujem o banku prejavilo desať subjektov. Podľa KPMG sú medzi kandidátmi na vstup do banky finančné skupiny z Rakúska, Belgicka, Poľska, Slovenska, Veľkej Británie a USA. Päť z nich už pôsobí na slovenskom trhu. Predloženie ponuky potvrdila finančná skupina J&T Group. V súčasnosti J&T rokuje so zahraničným investorom, ktorý by v prípade úspechu v tendri prebral retailové aktivity banky. J&T sa chce totiž na Slovensku orientovať výlučne na investičné bankovníctvo. Podľa informácií agentúry SITA by medzi ďalšími možnými záujemcami mohla figurovať Tatra banka. O poslednú štátom vlastnenú banku, určenú na predaj sa zrejme môže uchádzať aj belgická skupina KBC, ktorá je materskou bankou ČSOB a nikdy sa netajila zámerom výraznejšie expandovať na Slovensku. Nie je vylúčené, že KBC do tendra vstúpila aj prostredníctvom svojej poľskej dcéry Kredyt Bank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS